E-learningový systém

Master of Business Administration (MBA)

E-learningový systém Master of Business Administration (MBA)

E-learningový systém, alebo študentská sekcia, je podporným informačným systémom, ktorý slúži študentom k získavaniu študijných materiálov a všetkých informácií potrebných k bezproblémovému priebehu celého štúdia. Študentská sekcia slúži tiež ako komunikačný nástroj s ostatnými študentmi. V študentskej sekcii môžu študenti ďalej nájsť:

  • harmonogram celého štúdia a dôležité dátumy konania prednášok, odovzdávanie jednotlivých prác,
  • študijné materiály ku každému modulu,
  • informačné dokumenty ku štúdiu,
  • materiály a pokyny k písaniu seminárnych prác,
  • materiály a pokyny k písaniu záverečnej práce,
  • zoznam spolužiakov a možnosť diskusie s nimi.

Vyskúšajte si e-learning

Pre študentskú sekciu využíva ESBM profesionálnu vzdelávaciu platformu Fronter, ktorá bola navrhnutá tak, aby spĺňala všetky užívateľské požiadavky a poskytovala jednotné, jednoducho ovládateľné a bezpečné prostredie pre vzdelávanie, spoluprácu, komunikáciu a podporu v rozvoji našej organizácie.

Vzdelávací systém vychádza z mnohoročných skúseností práce s užívateľmi po celom svete, počúva potreby zákazníkov a každoročne tak inovuje a zdokonaľuje užívateľské rozhranie podľa požiadaviek svojich klientov. Toto e-learningové riešenie uľahčuje študentom ich vzdelávanie a umožňuje im komunikovať ako s lektormi, tak aj s ostatnými spolužiakmi.

E-learningový systém - Hodnotenie 4.84/5 - Hodnotilo 24 užívateľov