Executive DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Executive DBA Doctor of Business Administration (DBA)

Špecializácia Executive DBA sprostredkováva študentom tie najaktuálnejšie informácie z oblasti moderného managementu a cieli predovšetkým na vedúcich pracovníkov na vysokých manažérskych pozíciách. Jednotlivé vzdelávacie moduly sú koncipované tak, aby študenti získali informácie a zručnosti využiteľné vo firemnej praxi. Lektori sa pri interaktívnych workshopoch podelia o praktické rady pre zlepšenie funkčnosti firemných procesov, či už v oblasti riadenia kvality výrobkov a služieb, analýzy požiadaviek zákazníka, alebo v dosiahnutí úspor. Pozornosti neunikne súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiaca automatizácia výroby a poskytovanie služieb, ktoré so sebou prinesie. Špecializácia Executive DBA obsahuje nad rámec základného bloku tieto vzdelávacie moduly: Sig sigma, Priemysel 4.0 a Management kvality.

Brožúra

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ
Management vs. leadership Management ľudských zdrojov Sig sigma
Resource management Management osobného rozvoja Priemysel 4.0
Lean management   Management kvality


Priebeh štúdia DBA

Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenského jazyka, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do 3 víkendových dní. Štúdium DBA je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Počas prvého bloku vypracuje študent 3 práce, počas druhého bloku 2 práce alebo prípadové štúdie. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 80 normostrán a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať cez e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii, študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Vyplniť online prihlášku    Aktuálna cena štúdia

Lektori v špecializácii

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. sa vo svojej profesijnej praxi zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Má za sebou viac ako dvadsať rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, Accenture, KPMG) a behom svojho pôsobenia v oblasti riadenia rizík niekoľkokrát implementoval  komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404/COSO. Od roku 2013 pracuje ako IT Quality Manager v miestnom zastúpení švajčiarskej spoločnosti Datalynx. Okrem toho sa zaoberá nezávislou poradenskou a lektorskou činnosťou. Roman vyštudoval VŠE a Open University Business School a absolvoval jednosemestrálny kurz na George Washington University.

??????
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii. Prošla celou řadu profesionálně zaměřených seminářů v Německu, Itálii, Holandsku a Rakousku. Pracovní zkušenosti získala na vedoucích pozicích v mezinárodní firmě Neumann International. Zabývala se zde poradenskou činností v oblasti vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení a specialistů. Mezi další aktivity patřilo i řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). Později se v respektované bance zabývala koncepcí vzdělávacích programů a sama je pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a zároveň vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, měkkých dovedností, vedení lidí, leadershipu a prodeje. Vede rovněž specializované tréninky se zaměřením na nábor pracovníků, strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování, a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

?????
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde po jejím absolvování působil jako externista na Katedře matematiky a ICT. Absolvoval také stáž v St Martin's College - Ambleside. V roce 2011 přijal nabídku společnosti Tesco stores ČR a.s. a stal se Oblastním specialistou vzdělávání a rozvoje. Jeho zodpovědností byla organizace a realizace školení středního managementu společnosti v rámci měkkých dovedností, organizace a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců. Nyní působí jako freelance trenér, lektor a konzultant a úzce spolupracuje se společností MgC Group. Aktivně školí a podílí se na přípravě vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho doménou je Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace, Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v lektorskej, manažérskej ako aj poradenskej oblasti. Viac ako 10 rokov zastávala vysokú manažérsku pozíciu, bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnostnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikácii, zvládaniu emócii a konfliktných situácii, zvládaniu stresu, typológii osobnosti, sebapoznávaníu, time managementu, stress managementu a personalistike. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou súkromného vzdelávania a odborných konzultácii.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trénerka a konzultantka. V roku 2011 bola Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých zvolená „Lektorkou roka“. Na Technické univerzite v Liberci vyštudovala Systémové inžinierstvo a informatiku a pracovala ako systémový analytik a projektový manažér. Ako konzultantka sa špecializuje na mapovanie a nastavovanie interných procesov v spoločnostiach, analýzu interných informačných systémov a ich vyťaženosť. V rámci svojej lektorskej činnosti má praktické skúsenosti so vzdelávaním vrcholného i stredného managementu, rovnako ako s technikmi a administratívnymi pracovníkmi. K jej obľúbeným témam patrí tréning kognitívnych funkcií, tréning interných lektorov, komunikácia, prezentačné zručnosti a projektový management. Jej cieľom je ukázať každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodať mu tak veľmi nenásilnou formou sebadôveru v seba samého.

Mgr. Michaela Mrštíková
 Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Mrštíková je absolventkou Filozofickej fakulty v odbore Riadenia ľudských zdrojov a andragogiky na Univerzite Karlovej v Prahe. Cez 20 rokov sa pohybuje v automobilovom priemysle na pozíciách spojených s oblasťou personálneho riadenia. Už 9 rokov pôsobí na top manažérskych pozíciách, v súčasnej dobe v spoločnosti TRW Carr, s.r.o. na pozícii HR manažér. Má bohaté skúsenosti s riadením a budovaním tímu, s lektorovaním, mentoringom a koučovaním talentov, vedením workshopov a projektových porád. Od februára 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Riadi sa mottom: „Ži a nechaj žiť...“.

Mgr. Dana Bártová
 Mgr. Dana Bártová

Mgr. Dana Bártová sa venuje vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov v oblasti HR. Aktuálne pôsobí v MONETA Money Bank, kde sa zameriava na talent management a nastavovanie a optimalizáciu vzdelávacích procesov s cieľom návratnosti a maximálnej efektivity vzhľadom k business plánu a KPIs. Lektoruje komplexné spektrum soft skills, vrátane tréningu interných lektorov. K ďalším činnostiam patrí diagnostika náborových a rozvojových potrieb hlavne Assessment a Development centra, zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, rovnako ako facilitace strategických porád a workshopov managementu. Participuje na HR projektoch s IBM, Apple, ČEZ a ďalšími firmami. Vo svojej praxi vychádza zo znalostí HR problematiky korporátneho prostredia ako aj z odborných znalostí štúdia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálnych štúdií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity odbor český jazyk, literatúra a spoločenské vedy.
 

Ďalšie informácie

Executive DBA - Hodnotenie 4.70/5 - Hodnotilo 125 užívateľov