Podmienky prijatia

Master of Business Administration (MBA)

Podmienky prijatia Master of Business Administration (MBA)

Na prijatie do študijných programov MBA musí uchádzač o štúdium splniť niekoľko podmienok: 

  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA, alebo preukázateľne doložená prax v riadiacej či manažérskej pozícii* (formulár k stiahnutiu TU).
  • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, za podanie prihlášky nie je účtovaný žiadny administratívny poplatok.
  • Na štúdium sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok či pohovorov.

* V tomto prípade je nutné spolu s praxou doložiť maturitné vysvedčenie.

Štúdium MBA za bonusovú cenu

Ako sa prihlásiť na štúdium?

  1. Vyberte si špecializáciu MBA podľa vášho záujmu a zamerania.
  2. Uveďte do prihlášky dátum predpokladaného zahájenia (kedy by ste chceli so štúdiom MBA začať).
  3. Vyplňte a podajte prihlášku.
  4. Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať študijný koordinátor s ďalšími informáciami a postupom.
  5. Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry sú uchádzačom zaslané prístupové údaje do študentskej sekcie (intranetu), kde študenti nájdu všetky ďalšie informácie potrebné ku štúdiu + termíny jednotlivých seminárov.

Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára, alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju poslať poštou na našu adresu.

Platba za štúdium MBA môže prebehnúť až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. K študentom pristupujeme individuálne a v prípade záujmu uchádzača o štúdium MBA sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek. 

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Podmienky prijatia - Hodnotenie 4.52/5 - Hodnotilo 21 užívateľov