Absolventský klub

Master of Business Administration (MBA)

Absolventský klub Master of Business Administration (MBA)

Úspechy a pokroky našich absolventov sú vizitkou kvality našej školy a celého vzdelávacieho systému. Absolvent programu MBA, DBA či LLM na ESBM vstúpi do spoločnosti ako vzdelaný jedinec, ktorý je schopný čeliť zložitým životným výzvam a je otvorený k ďalšiemu osobnému a profesijnému rastu. Všetci absolventi ESBM sú pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie školy, ako sú napríklad prednášky so zaujímavými osobnosťami, networkingové stretnutia, odborné konferencie atď.
 

Výhody absolventského klubu:

  • neustále udržovanie kontaktov so študentmi a lektormi ESBM;
  • možnosť nadviazania nových obchodných aj súkromných vzťahov,
  • aktuálna informovanosť o dianí na ESBM,
  • možnosť zadarmo navštevovať odborné prednášky a workshopy.