Akreditácia a členstvo

Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

Akreditácia a členstvo Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

European School of Business & Management SE je členom viacerých významných a prestížnych organizácií zameriavajúcich sa na podporu postgraduálneho vzdelávania. Členstvo v týchto odborných inštitúciách pomáha pôsobiť na zvyšovanie kvality vzdelávania, na dodržiavanie etických zásad a naplňovania princípov efektívneho vzdelávania. Spolupracujeme s týmito partnermi:
 

Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities

ESBM členom ASIC

ASIC je britskou prestížnou akreditačnou autoritou na poli vzdelávacích organizácií a poskytovateľov dištančného a online vzdelávania v rámci celého sveta. ASIC je členom Chea International Quality Group (CIQG) v USA a vo Veľkej Británii je uznaná úradom UK Visas and Immigration (UKVI). Ďalej je členom BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance and E-Learning Network). Sme hrdí, že European School of Business & Management sa od januára 2020 môže pýšiť akreditáciou s najvyšším možným štatútom ASIC Premier Institution od tejto akreditačnej autority.

 

European Association for Business Studies 

ESBM členom EUABS

EUABS je európska asociácia fungujúca od roku 1999. Zameriava sa predovšetkým na akreditáciu postgraduálnych vzdelávacích organizácií, keďže predstavuje najvyššiu možnú formu vzdelávania. EUABS podporuje a nabáda členské inštitúcie k neustálemu zlepšovaniu vzdelávacích postupov. EUABS posudzuje nielen kvalitu vyučovacích programov, ale tiež kvalitu lektorského tímu, študijných materiálov, priestor a všetko, čo súvisí s poskytovaním vzdelávacích služieb na tej najvyššej úrovni.
 

Accreditation Council for Business Schools and Programs

ESBM členom ACBSP

ACBSP patrí medzi najuznávanejšiu a najkvalitnejšiu globálnu akreditačnú organizáciu na poli manažérskeho a vysokoškolského vzdelávania. Dohliada na kvalitu a úroveň vzdelávacej inštitúcie, študijných programov aj kvalitu odborného lektorského tímu. ACBSP združuje popredné vzdelávacie inštitúcie po celom svete a sme pyšní, že ESBM (European School of Business & Management) môže byť jej hrdým členom.

 

Quality International Study Abroad Network

ESBM členom ACBSP

European School of Business & Management SA je členom organizácie QISAN (Quality International Study Abroad Network). Organizácia zaručuje profesijné a etickú prax, rovnako tak ako vysokú kvalitu výučbových programov svojich členov. Mimo obsahovú stránku vzdelávania vyžaduje QISAN tiež ústretový prístup k študentom daných inštitúcií a striktné disciplínu v ich študijných praktikách.

 

International Education Society

ESBM členom ACBSP

International Education Society (skrátene IES) sa od svojho založenia v roku 1997 špecializuje na certifikáciu vzdelávacích subjektov, a to predovšetkým stredných a vysokých škôl a inštitúcií zameraných na celoživotné vzdelávanie. Spoločnosť sídliaca v Londýne sa v roku 2019 zlúčila s ICI (International Certification Institute). Spoločne teraz ESBM poskytujú príležitosť sprostredkovať svojim absolventom medzinárodne uznávané certifikáty potvrdzujúce vysokú úroveň ich vzdelania.

 

Association to Advance Collegiate Schools of Business

                                                                                                                  ESBM členom Association to Advance Collegiate Schools of Business

AACSB je globálná organizácia, ktorá disponuje pobočkami v Holandsku, USA alebo Singapure. Poslaním AACSB je prepojovať pedagógov, študentov a spoločnosti so spoločným cieľom a tým vytvoriť novú generáciu skvelých manažérov a leaderov. Vo všetkých částiach sveta je pre organizáciu najdôležitejšie podporovať inovácie a neustále zlepšovať kvalitu manažérskeho vzdelania. AACSB je synonymum pre najvyššie štandardy a svojou históriou sa pýši už od roku 1916. V súčasnosti zaisťuje kvalitu a podnikové vzdelanie viac ako 1 700 členským organizáciám. Medzi členov organizácie patrí tiež 800 akreditovaných škôl. Sme veľmi hrdí, že ESBM patrí medzi členov tejto organizácie.
 

European Association for Distance Learning

ESBM členom EADL

Asociácia EADL je ďalšou z prestížnych asociácií dohliadajúcich na vysokú kvalitu dištančného vzdelávania vo vzdelávacích inštitúciách. Cieľom EADL je zvýšiť kvalitu dištančného vzdelávania a zaručiť tak perfektný a bezchybný vzdelávací systém. EADL zaisťuje súkromné a neštátne vzdelávacie organizácie a inštitúcie, všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality, ktoré sú v súlade s kódexom. Členstvo v EADL je preto považované za záruku kvality vzdelávacej inštitúcie.
 

International Association for Distance Learning 

ESBM členom IADL

ESBM je akreditovaná prestížnou akreditačnou asociáciou IADL, ktorá zaručuje u akreditovaných škôl predovšetkým kvalitu dištančného a online vzdelávania, dbá na štandardy a formu výučby alebo na výber odborného lektorského tímu. IADL ďalej zaisťuje benchmarking a schvaľuje programy dištančného vzdelávania a ich poskytovateľov po celom svete. Asociácia sa tak uisťuje, že jej členovia poskytujú svojim študentom kvalitné a hodnotné vzdelanie podľa zásad a štandardov IADL. Asociácia IADL je jednou z najvýznamnejších organizácií v oblasti dištančného vzdelávania, ktoré zaručuje jeho kvality.
 

European Association for International Education 

ESBM členom EAIE

EAIE je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1989. Jej poslaním je profesionalizovať všetkých členov organizácie a aktívne slúžiť všetkým, ktorí sa podieľajú na internacionalizácii vyššieho vzdelávania. Asociácia má približne 2 500 členov z 80 krajín celého sveta a sídli v holandskom Amsterdame. Profesionálom z akademického aj neakademického prostredia pomáha asociácia nájsť tie najlepšie riešenia a praktické potupy pre proces internacionalizácie danej vzdelávacej spoločnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi asociácia presadzuje záujmy svojich členských organizácií a pracuje tak na pozdvihnutí oblasti medzinárodného vyššieho vzdelávania v rámci Európy aj celého sveta.​
 

Principles for Responsible Management Education 

ESBM členom PRME

PRME je iniciatíva, ktorá vznikla za podpory Organizácie spojených národov a vychádza z jej medzinárodne uznávaných hodnôt. Hlavným poslaním iniciatívy je inšpirovať a globálne podporovať vzdelávanie v oblasti managementu, leadershipu a výskumu. Medzi inštitúciami poskytujúcimi manažérske vzdelanie sa tak snaží budovať stály proces zdokonaľovania za účelom vzniku novej generácie obchodníkov a manažérov, ktorí budú schopní riešiť problémy komplexne a implementovať najnovšie trendy v oblasti riadenia a výskumu do svojich spoločností a firiem.
 

International Council for Open and Distance Education 

ESBM členom ICDE

ICDE je popredná medzinárodná organizácia pre otvorené, distančné, flexibilné a online vzdelávanie. Spolu s kľúčovým partnerom UNESCO zdieľa myšlienku „práva na vzdelanie pre všetkých“. ICDE je tiež podporovateľom využívania nových metód a technológií v oblasti vzdelávania a dbá na rovný prístup a kvalitu vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Organizácia bola založená v roku 1938 v Kanade a v dnešnej dobe združuje členov z viac ako 60 zemí sveta. Momentálne jej hlavný sekretariát sídli v Osle a jej činnosť je mimo iného finančne podporovaná nórskym ministerstvom školstva, vedy a výskumu.
 

Academy of Management

ESBM členom Academy of Management

Academy of Management je medzinárodná asociácia združujúca profesorov a vedúcich pracovníkov managementu a organizácií. Jej história siaha do roku 1936, kedy bola akadémia v Bostone založená. Medzi jej činnosti patrí organizovanie vzdelávacích a manažérskych konferencií, vydávanie vedeckých časopisov a priama podpora manažérov a akademikov pri vzájomnej komunikácii na výskumnom poli. Poslaním Academy of Management je budovanie a prepájanie komunity managerov a akademikov a vytváranie pôdy pre nové príležitosti, nápady a myšlienky v oblasti managementu.
 

Association for Educational Communications and Technology

ESBM členom Association for Educational Communications and Technology

AECT je poprednou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa špecializuje na vývoj vzdelávacích technológií a inovácií v rámci vedy a výskumu. Bola založená v roku 1923 vo Washingtone a združuje pedagógov, profesionálov a odborníkov, ktorí svojou vedeckou a výskumnou činnosťou prispievajú k rozširovaniu vedomostnej základne v oblasti vzdelávania. Asociácia sa aktívne podieľa na návrhoch výučby a systematickom prístupe k učeniu a podporuje vysoké štandardy na poli vzdelávania. Je akousi medzinárodnou platformou pre vývoj a šírenie nových vzdelávacích prístupov, zlepšovania modelov výučby a efektivity učenia.

 

International Chamber of Commerce

ESBM členom ICC

ICC (International Chamber of Commerce, čiže Medzinárodná obchodná komora) je svetová obchodná organizácia, ktorá reprezentuje viac ako 45 miliónov spoločností vo viac ako sto krajinách sveta. Ich cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup k pokoju, prosperite a príležitostiam pre všetkých. Poslaním ICC je otvorený medzinárodný obchod a investície v ich ekonomických dôsledkoch.

 

The Institute of Internal Auditors

ESBM členom ICC

The Institute of Internal Auditors (čiže IIA) je medzinárodná organizácia založená v roku 1941 a sídliaca v Lake Mary, na Floride. IIA sa zasadzuje o interné audity, jej misia je poskytovanie dynamického leadershipu pre interné audity po celom svete. V tejto chvíli organizácie číta vyše 200 000 členov po celom svete. medzi hlavné ciele organizácie patrí popularizácia hodnôt interného auditu, poskytovanie profesionálneho vzdelania a rozvoja, výskum situácia ohľadom interného auditu a zhromažďovanie odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.

 

International Project Management Association (CR)

ESBM členom IPMA

IPMA Česká republika je asociáciou, ktorá rozvíja komunitu projektových manažérov v ČR. Je členskou organizáciou International Project Management Association a ako jediná môže v Českej republike udeľovať certifikácie podľa štandardu IPMA®. Jej hlavnou funkciou je podporovať profesionálny rozvoj projektového riadenia a presadzovať porozumenie riadenie projektov ako profesii, ktorá má svoju globálnu pôsobnosť, štandardy, znalosti a schopnosti.
 

Ministerstvo vnútra Českej republiky

ESBM členom Ministerstva vnútra Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vnútorné veci udelil European School of Business & Management akreditáciu pod číslom AK/I-17/2016. Táto akreditácia oprávňuje našu školu ku vzdelávanie úradníkov a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov. Popri samotnej akreditácie našej organizácie boli udelené akreditácie v týchto vzdelávacích oblastiach: finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, projektové riadenie, strategický management a management.
 

Hospodárska komora Českej republiky

ESBM členom Hospodárskej komory

Hospodárska komora Českej republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť, podporuje všetky podnikateľské aktivity a dohromady združuje takmer 14 000 členov. Jej poslaním je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju a tým aj k celkovej ekonomickej stabilite ČR.
 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR

ESBM členom AIVD

AIVD je najväčšou profesijnou asociáciou fungujúcou od roku 1990. Jej poslaním je rozvíjať sektor vzdelávania dospelých  presadzovať jeho záujmy. Táto asociácia je sprostredkovateľom komunikácie a sprostredkovateľom zdielania skúseností, názorov a garantom etických noriem a kvality v oblasti vzdelávania dospelých. Jej cieľom je aj spolupracovať so štátnymi orgánmi a ostatnými subjektmi pri príprave a zavádzania legislatívnych a iných opatrení v oblasti vzdelávania dospelých.
 

Česká manažérska asociácia

ESBM členom ČMA

ČMA je asociácia s dlhoročnou tradíciou, ktorej poslaním je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopností manažérov a ich schopnosti viesť pracovné tímy. Cieľom je prispievať k posilňovaniu etiky podnikania, k etickým vzťahom medzi pracovníkmi a obchodnými partnermi aj k zodpovednosti voči spotrebiteľovi.
 

Česká marketingová spoločnosť

ESBM členom ČMS

Česká marketingová spoločnosť je organizácia združujúca marketingových odborníkov. Vytvára platformu pre výmenu nadobudnutých skúseností a podporuje komunikáciu v rámci marketingovej komunity odborníkov. Jej poslaním je prispievať k rozšíreniu marketingu v Českej republike a zvyšovať jeho kvalitu.
 

Česká andragogická spoločnosť

ESBM členom ČAS

Česká andragogická spoločnosť združuje odborníkov z akademickej aj komerčnej sféry. Medzi ich členmi nájdete vysokoškolských pracovníkov, manažérov, lektorov, tútorov, poradcov, študentov a ďalšie sympatizantov z oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Poslaním spoločnosti je podporovať vzájomnú spoluprácu členov, predovšetkým výmenu informácií z andragogiky, vzdelávanie dospelých a ďalšieho vzdelávania.

 

Český inštitút interných auditov

ESBM členom ČAS

Český inštitút interných auditov (skrátene ČIIA) je spolok interných auditov, ktorý od marca 1995 presadzuje a podporuje rozvoj vnútorného auditu v Českej republike. Ako člen medzinárodného inštitútu The Institute of Internat Auditors Inc., reprezentujúceho viac ako 180 tisíc odborníkov zo 190 krajín sveta, sústreďuje osoby pracujúce v internom audite, poskytuje informácie o jeho rozvoji v Českej republike i zahraničí, poradí v oblasti auditu, publikuje materiály a tým popularizuje jeho činnosť.

 

Asociácia MBA

ESBM členom Asociácie MBA

Asociácia MBA združuje vo svojej členskej základni subjekty poskytujúce štúdium MBA (Master of Business Administration). Cieľom asociácie je informovať verejnosť o možnostiach a podmienkach štúdia MBA a rozvíjať kvalitu a celkovú úroveň programov MBA v rámci Českej republiky. Členstvo v organizácii garantuje vysoký štandard kvality štúdia MBA. 

Akreditácia a členstvo - Hodnotenie 4.85/5 - Hodnotilo 145 užívateľov