Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 24. 9. 2015