Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 19. 5. 2016