Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 26. 5. 2016