Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 22. 9. 2016