Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 13. 10. 2016