Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 8. 11. 2016