Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 15. 2. 2017