Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 28. 1. 2016