Workshop 22. 11. 2017 - Ako zvýšiť osobnú odolnosť