Workshop 4. 4. 2018 - Manažérske rozhodovanie v praxi