Obhajoba záverečných prác v MBA a LLM programoch (jún 2019)