Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 - dňa 26. 11. 2015