Workshop 26.8. 2019 - Sebamotivácia a vôľa na dosiahnutie osobných cieľov