Prínosy špecializácie
BBA Projektové riadenie

 • Dokážete vytvoriť projektový zámer investičného aj neinvestičného charakteru.

 • Budete schopní vytvoriť situačný analýzu.

 • Zvládnete definovať súčasnú a potenciálnu konkurenciu.

 • Pripomeniete si hlavné body životného cyklu projektu podľa IPMA.

 • Dokážete špecifikovať oblasti podnikania s využitím externých a interných manažérskych metód.

 • Určíte trhové prostredie pre konkrétnu organizáciu.

Špecializáciu hodnotilo 41 absoloventov.
Hodnotenie: 4,96 / 5

Tuto špecializáciu je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).Podrobný priebeh štúdia špecializácie
BBA Projektové riadenie

 • Štúdium BBA trvá 9-12 mesiacov a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdia. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inú formou definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celu dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejní v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul BBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Pre štúdium programu BBA nemusí uchádzač deklarovať praxi.
 • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podania prihlášky je ZADARMO .
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.

 

Zvýhodnená cena BBA!

Študujte za akčnú cenu 1.837 € bez DPH 2.408 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.