Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Personálne riadenie a andragogikaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Ľudské zdroje a personálna politika

Sylabus

V rámci modulu účastníkov zoznámime so základnými pojmami v oblasti personálneho riadenia, dáme týmto pojmom jasný význam. Študenti získajú obecnú znalosť o personálnej politike, naučia sa pracovať so základnými pojmami a budú mať prehľad o moderných trendoch v oblasti personálnej politiky. Účastníci budú odchádzať so znalosťou o plánovaní a uskutočňovaní personálnej politiky vo firmách.

Motivácia a hodnotenie zamestnancov

Sylabus

Ako motivovať svojich podriadených? Spoločne sa pozrieme nato, čo motivácia je, ako funguje, čo sú motivátory a demotivátory. Ako sa mení motivácia ľudí vo vyspelom svete a ako svojim ľuďom ponúknuť motivačné faktory, ktoré ich oslovia, umožnia ich výkon, efektívnu prácu a lojalitu. I pôsobenie nadriadeného, hodnotenie a spätná väzba má vplyv na motiváciu ľudí. Nemusí to byť tak drahé, keď vieme, ako nato. A taktiež sa zamyslíme nad názorom, že motivácia sú hlavne peniaze.

Vzdelávanie a osobný rozvoj

Sylabus

Predkladaný modul sa zameriava na vzdelávanie a osobný rozvoj ľudí v 21. storočí. V rámci výkladu sa poslucháči zoznámia s klasickými prístupmi, tak i s modernými prístupmi, ktoré reflektujú nové technológie a procesy, napr. agilný management, hybridné vzdelávanie, design kariéry. Súčasťou modulu sú názorné ukážky a prípadové štúdie so zameraním na uchopenie vzdelávania jednotlivcov a skupín v organizačnom prostredí, s cieľom navýšiť ich efektivitu a angažovanosť.

Právne aspekty personálneho riadenia

Sylabus

Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a zásadami pracovného práva, ktorý ich prevedie právnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru či dohôd mimo pracovný pomer.