2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Soft skills

Bachelor of Business Administration (BBA)

Zoznam špecializovaných modulov:

Komunikácia a komunikačné zručnosti

Sylabus »
V rámci výučby modulu sa pozornosť študentov zameria predovšetkým na kvalitné reprezentačné a prezentačné zručnosti spojené s kultivovaným hovoreným prejavom a s kultivovaným zovňajškom študenta. Venovať sa budeme tiež problematike komunikačných postupov, aby tak študent nadobudol v tejto oblasti väčšie sebavedomie, ktoré ho posunie o úroveň vyššie. Študent by tak mal získať presvedčenie, že jazyk, teda hovorené slovo, jeho upravený zovňajšok a správanie podľa spoločenskej etikety má de facto nekonečné možnosti pôsobenia na svoje okolie, resp. na partnerov v komunikácii.
 

Manažérske praktiky

Sylabus »
Manažérska pozícia je veľmi zložitou aj prestížnou pozíciou zároveň. Využíva zručnosti plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, vedenie tímov a porád, kontroly, spätných väzieb, komunikácie a v neposlednom rade aj spoločenského správania a etikety. Správny manažér musí každý deň riešiť mnoho a mnoho komunikačných situácií, musí správne rozhodovať a niesť za to potom aj zodpovednosť. Študenti by sa vďaka tomuto modulu mali v týchto oblastiach práce manažéra lepšie orientovať, a získať tak väčšiu istotu na svojej manažérskej pozícii.
 

Time management

Sylabus »
Cieľom modulu "Time management" je spoznať a opísať metódy riadenia práce s časom, respektíve nasmerovať využitie času v zmysle harmonizácie života človeka. Teda toho, ako byť v pracovných činnostiach efektívne a mať časový priestor na mimopracovné činnosti, na aktívny a v neposlednom rade aj pasívny odpočinok.
 

Self Leadership

Sylabus »

Cieľom modulu je uvedomiť si dôležitosť seba samého v schopnosti vlastného všestranného posunu a umenia sa riadiť. Preberieme témy: Sebadisciplína ako základ pre seba riadenie; Riadenie seba samého prostredníctvom dobrého riadenia času; Plánovanie ako nástroj seba riadenia; Seba riadenie Covey a jeho 7 návykov; Sila motivácie a sebamotivácie.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Soft skills - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 159 užívateľov