2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - DBA Soft skills

Doctor of Business Administration (DBA)

Zoznam špecializovaných modulov:

Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie

Sylabus »
Sebaprezentácia, schopnosť vysvetliť svoje myšlienky, nápady a dokázať ich predať tomu, kto zrovna počúva, je pre biznis kľúčové. Počas absolvovania tohto modulu si študenti prehĺbia svoje zručnosti z oblasti komunikácie. Pozornosť bude zameraná ako na verbálny, tak aj písomný prejav, vynechaná nebude ani dôležitá neverbálna komunikácia. Počas praktických ukážok bude poslucháčom predstavené ako vhodne štruktúrovať písomný prejav. Absolventi sa zdokonalia v umení produktívne diskutovať, polemizovať nad nastolenými témami. Ďalej budú predstavené rady a tipy akým spôsobom zaujať poslucháčov, prebudiť záujem a chuť nadviazať spoluprácu a ako zanechať ten najlepší dojem. Všetky tieto aspekty správnej komunikácie budú zamerané ako na individuálne, tak skupinové obecenstvo.
 

Rozvoj manažérskej kreativity

Sylabus »
Skĺznuť behom výkonu manažérskych funkcií do rutiny je veľmi nežiaduce. Modul pomôže študentom nahliadnuť na každodenné situácie novým, nevšedným spôsobom. Vďaka praktickým cvičeniam sa poslucháči naučia premýšľať novým spôsobom o starých témach. Lektori odovzdajú svoje skúsenosti o tom, ako precvičovať a zdokonaľovať svoje myslenie, ako efektívne využiť príležitosti a šance, ktoré sa naskytnú. Pozornosť bude zameraná taktiež na vnímavosť manažérov – na schopnosť hľadať skryté väzby a príležitosti, na umenie pružne reagovať na nové neočakávané situácie a vyťažiť z nich čo najviac. Predstavené budú aj cesty k zvýšeniu kvality a hľadanie  nových možností ako svoje výrobky či služby ešte viac zdokonaliť. 
 

Life design

Sylabus »
Osobný rozvoj, psychohygiena a vôbec starostlivosť o vlastné duševno je nesmierne dôležité pre manažérov, ktorí sa denne vyrovnávajú  s množstvom stresujúcich situácií. Pozornosť sa zameriava na time management, skúsení lektori svojím poslucháčom poradia s tým, ako skĺbiť často veľmi rýchle pracovné tempo s potrebou fungujúcich vzťahov v súkromnom živote. Predstavené budú rôznorodé relaxačné techniky, metódy ako zvýšiť schopnosť koncentrácie, ako sa zbaviť strachu, stresu a obáv ktoré zbytočne pracovníkov brzdia v ich kariére. Lektori ďalej poradia s vhodnými a jednoducho realizovateľnými úpravami pracovného a osobného prostredia, ktoré zvýši efektivitu práce. Dôležitou súčasťou modulu je tiež zoznámenie poslucháčov s termínom syndrómu vyhorenia – predstavené budú jeho príčiny, fázy a taktiež cesty ako mu úspešne predísť. Absolventi modulu zvýšia svoj osobný výkon, lepšie využijú svoj potenciál, budú jednať asertívne, dokážu aktívne a vhodným spôsobom pracovať s vlastnou sebadôverou, dosiahnu potrebného nadhľadu a budú schopní sa zamerať na skutočnosti, ktoré sú pre ich život skutočne dôležité. 

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - DBA Soft skills - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 208 užívateľov