2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ

MBA Investičný management

Druhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.
 

Vymenovanie špecializovaných modulov:

Finančné trhy a burza

Sylabus »
V rámci modulu sa študenti oboznámia s podstatou a fungovaním finančného a burzového trhu. Naučia sa orientovať v investičných inštrumentoch, cenných papieroch, trhu finančných derivátov či preniknú do podstaty kolektívneho investovania. Modul sa ďalej sústredí na aktuálne vývojové trendy globálnych aj domácich finančných a burzových trhov.
 

Forexové obchodovanie

Sylabus »
Forexový trh je dnes vďaka svojmu neuveriteľnému objemu a premenlivosti najväčším a najvýznamnejším finančným trhom na svete. Obchodovanie s cudzími menami, alebo forexom, je investičný nástroj, ktorý umožňuje zhodnotiť investície v závislosti na pohyboch meny, respektíve vzájomných kurzov medzi dvomi menami. V rámci modulu sa študenti zoznámia s podstatou a fungovaním forexového obchodovania a tiež získajú cenné informácie o hlavných účastníkoch tohto trhu.
 

Investície do nehnuteľností 

Sylabus »
Cieľom modulu je poslucháča zoznámiť so štruktúrou a fungovaním realitného trhu a upozorniť na jeho aktuálne trendy a špecifiká. Počas modulu sa naučia pravidlá a postupy týkajúce sa obchodovania s nehnuteľnosťami a preniknú do podstaty investícií rýchlo sa meniaceho realitného trhu. Zoznámia sa tiež s nástrojmi na výpočty ekonomickej efektívnosti na nákup nehnuteľností a návratnosti vložených finančných prostriedkov.

2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ - Hodnotenie 4.60/5 - Hodnotilo 218 užívateľov