Často kladené otázky

Master of Laws (LLM)

Často kladené otázky Master of Laws (LLM)

Prečo si k štúdiu LLM vybrať práve ESBM?

European School of Business & Management (ESBM) poskytuje profesijné vzdelanie v programoch MBA a LLM a ponúka jedinečný model štúdia, tzv. Oxfordský systém výučby. Tento vzdelávací model je zameraný predovšetkým prakticky a pomáha rozvíjať samostatné uvažovanie a logické schopnosti a zručnosti každého študenta. Štúdium LLM si z časti môžete nakombinovať zo vzdelávacích modulov podľa svojej voľby. Výučba na ESBM prebieha prevažne online, vďaka čomu môžu študovať aj tí najvyťaženejší manažéri ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu.
 

Aké sú podmienky prijatia k štúdiu LLM?

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) musí doložiť diplom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní, a to minimálne v bakalárskom študijnom programe, alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA. K štúdiu môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to na základe udelenia výnimky v prípade doloženej praxe a maturitného vysvedčenia. K štúdiu LLM sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok a pohovorov. Primárne je štúdium LLM určené uchádzačom s právnym vzdelaním a tým, ktorí sa právnej oblasti profesijne venujú.
 

Ako si podať prihlášku?

Prihlášku k štúdiu LLM nájdete v elektronickej podobe alebo v PDF formáte, prihlášku je teda možné zaslať buď elektronicky, poštou, poprípade osobne doručiť na študijné oddelenie. Prihláška musí obsahovať priložené dokumenty ako diplom o dosiahnutom vzdelaní, resp. doklad o praxi (k stiahnutiu tu). Po podaní prihlášky bude uchádzač o štúdium LLM informovaný o ďalšom postupe a bude mu zaslaná zmluva o štúdiu. Po podpise zmluvy a zaplatení minimálne prvej splátky za štúdium bude uchádzačovi umožnený prístup do študentskej sekcie (e-learningu), kde nájde potrebné materiály k štúdiu.

 

Kedy začína štúdium na ESBM?

K štúdiu profesijných programov LLM na ESBM sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka a začať študovať prakticky okamžite. V rámci e-learningového systému máte k dispozícii študijné materiály a vďaka tomu si môžete štúdium prispôsobiť vlastným časovým možnostiam. V rámci štúdia prebiehajú interaktívne workshopy, kde máte na výber z niekoľkých termínov konania výučby. Účasť na týchto seminároch nie je síce povinná, ale odporúčame ju. 
 

Ako dlho trvá štúdium LLM?

Štandardná dĺžka štúdia LLM na ESBM je 1 rok. Na žiadosť študenta možno štúdium profesijného programu LLM predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.
 

Aká je cena za štúdium LLM?

Štandardná cena za štúdium LLM je 4.471 € bez DPH. Teraz iba do 24. 10. 2021 platí špeciálná cena 3.098 €. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny! Viac informácií v sekcii Školné.
 

Akým spôsobom  prebieha štúdium LLM?

Štúdium LLM Corporate Law prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Je rozdelený na 2 bloky a každý z blokov je rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – špecializovaný – obsahuje 8 modulov. V rámci 2. BLOKU – voliteľného – si študenti vyberajú 2 moduly z širokej ponuky voliteľných modulov. Za celé štúdium LLM absolvujú študenti 4 celodenné workshopy, ktoré prebiehajú cez víkend (v sobotu). Výstupom za celé štúdium je 6 seminárnych prác alebo prípadových štúdii, na záver študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.  Viac informácii o štúdiu LLM.
 

Je nutné sa výučby zúčastniť?

Keďže sa jedná o jeden z najvyšších stupňov manažérskeho vzdelania, nie je vyžadovaná účasť študenta na výučbe. Neexistuje niečo ako „povinná dochádzka“, avšak odporúčame, aby sa študent výučby zúčastnil.
 

Ako je zakončené štúdium LLM?

Štúdium LLM je zakončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce pred odbornou komisiou. Úspešný študent následne získa profesijný titul LL.M., ktorý sa uvádza za menom.
 

Získam štúdiom LLM akademický titul?

Úspešný absolvent dokladá ziskom titulu LL.M. rozšírenie právneho vzdelania nad rámec vysokoškolského štúdia. Podľa súčasnej legislatívy o vysokých školách nie je však v Českej a Slovenskej republike titul LL.M. považovaný za titul akademický, ale za titul profesijný, písaný za menom. Nie je ho preto možné zapisovať do občianskeho preukazu.
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Kontaktujte nás

Často kladené otázky - Hodnotenie 4.66/5 - Hodnotilo 165 užívateľov