Vzdelávanie dospelých - články

Desatero kvalitního lektora – príklad tentokrát zlej praxe

Dovoľte nám predstaviť pána Ignora Všeznala. Učí ľudí. Hovorí si lektor, tútor, školiteľ, kouč, moderátor, mediátor, facilitátor, konzultant, tréner. Skôr sa tomu hovorilo učiteľ a bolo jedno, koľko mal žiak rokov. Ponúkame vám desať príbehov Ignora, ktoré viedli AIVD k sformulovaniu desiatich pravidiel kvality, aby k takýmto príbehom nedochádzalo. Akákoľvek podobnosť s lektormi, ktorých poznáte, je čisto len náhodná.

Ignor Všeznal má mať znovu školenie u klienta, s ktorým spolu so svojimi kolegami pracuje už niekoľko mesiacov. Ignora na túto práci najme vzdelávací Inštitúcie, ktorá všetko vždy dohodla a zaistila. Ignor vždy dostal len lektorský kufor s materiálmi, učebnými textami, informáciami o skupine, spracovaný plán vzdelávacej aktivity podľa zistených potrieb. Podľa toho si zostavil minútový scenár.

Tento krát ho požiadala pracovníčka inštitúcie, nech ide na analytickú schôdzku s klientom sám. Veď už klienta pozná z predchádzajúcich aktivít.  Ignor sa spoznal s HR manažérkou. Sťažovala si, že jej bohužiaľ zredukovali peniaze na tréning. Musí preto miesto obvyklých 5 dňí realizovať len 3. Ingor sa pri tej príležitosti dozvedel, koľko stojí deň školenia. Bol úplne znechutený, že z celkovej čiastky dostáva ani nie polku a všetko odoprie. Navrhol, že je schopný za zníženú čiastku odškoliť všetkých 5 dní. Veď prostredníka k tomu nepotrebujú, i tak je kurz vec lektora. Personalistke sa to moc nepáčilo, ale ta ponuka jej pripadala výhodná. Ignor sľúbil, že všetko bude ako keby to urobila Inštitúcia. Tak sa dohodli.  

Za pár dní volala Inštitúcia, kde sú podklady z analytickej schôdzky. Ignor povedal, že to z dôvodu zoškrtania rozpočtu zatiaľ pozastavili. Na samotnom kurzu sa účastníci divili, prečo miesto obvyklých manuálov dostali len pár samostatných papierov s obrázkami Ignorovy prezentácie. Chceli vidieť výukový film, o ktorom hovorili účastníci predošlého kurzu. Ignor sľúbil, že ho nabudúce prinesie. Našťastie mal kópiu. Trošku mu vadilo, že tam pôjdu občas titulky, že sa to môže púšťať na kurzoch Inštitúcie. Ospravedlní sa u účastníkov, že si to zapožičal. Všetko dopadlo dobre.

Len sa nemal šéf Inštitúcie stretnúť s personalistkou na konferencii. Na dotaz, kedy sa začne znovu školiť, dostal vyhýbavú odpoveď. Keď sa ponúkol, že uvoľnenie rozpočtu prejedná priamo s riaditeľom, ktorého už roky pozná, priznala mu, že prijali ponuku od Ignora.

Ignorovi prišiel z Inštitúcie list, že je oprávnená po ňom vymáhať 200.000 Kč za porušenie zmluvy o dielo, kde je zakázané školiť klientov Inštitúcie sám či pre inú inštitúciu vzdelávania po dobu jedného roka od posledného kurzu. Vymáhanie súdnou cestou však nebude realizovať, pretože by musela ako svedka povolať firmu, pre ktorú školil a tá nechce robiť problémy.

Ignor si vydýchol. Vo firme už síce ďalšie kšefty nemá, ale oslovil ďalších klientov Inštitúcie a so všetkými sa šéf nestretne a rovnako ho nezažalujú. Veď oni ho okrádali roky, keď mu dávali tak málo…. Časom sa prišlo na to, že Ignor sa vyskytuje v ponukách niekoľkých vzdelávateľov, ale i napriek tomu im tvrdil, že bude školiť výhradne len pre nich. Rozkríklo sa i to, že občas odláka nejakého klienta.

Vraj mu to už tak dobre nejde, pretože vzdelávatelia i personalisti pracujú s lektormi, ktorí dodržujú Desatoro kvalitného lektora AIVD.

1. pravidlo znie:
„Kvalitný lektor je vždy čestný vo vzťahu k zamestnávateľovi, zadávateľovi i účastníkom vzdelávania (ku klientovi). Dodržuje etický kódex a ďalšie dohodnuté pravidlá.“

Vytvoreno pro Pracovní skupinu pro kvalitu AIVD ČR, upravila Erika Konupčíková