Informácie o štúdiu DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Informácie o štúdiu DBA Doctor of Business Administration (DBA)

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálnym vzdelávacím štúdiom, ktoré predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania. Programy DBA sú štruktúrované veľmi prakticky a študentovi pomáhajú pri rozvíjaní myslenia, pri vytváraní výziev a pri implementácii a hodnotení riešenia, ktoré majú reálny vplyv na manažérske rozhodnutia v rámci oddelenia, firmy či organizácie.

Štúdium DBA je vhodné pre absolventov MBA programov, ktorí si chcú doplniť svoje odborné znalosti a zručnosti a povýšiť ich na najvyššiu možnú úroveň, ale aj pre skúsených manažérov, podnikateľov, vedúcich pracovníkov súkromných, verejných i neziskových organizácií, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a manažérsku prax najmenej päť rokov.
 

Priebeh štúdia DBA

Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny, a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Štúdium sa skladá z 2 blokov a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základný – je zhodný pre všetkých študentov programu DBA a obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného si študenti volia špecializáciu, ktorá obsahuje 3 vzdelávacie moduly (viď schéma nižšie). Aktuálne si študent vyberá z dvoch špecializácií: Executive DBA a DBA Soft skills.

Tieto moduly sú vedené profesionálnymi lektormi a študenti spolu s tútormi majú možnosť diskutovať na vybrané témy, ktoré následne spracovávajú vo svojej seminárnej práci. Interaktívne workshopy prebiehajú vždy cez víkend a konajú sa za štúdium celkom 3x. Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy.

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium hneď a uspôsobiť si štúdium vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť začať študovať odkiaľkoľvek a vybrať si termíny výučby, ktoré mu vyhovujú. 

1. BLOK - ZÁKLADNÝ 5 MODULŮ
2 výučbové dni
Výučba 1. bloku je totožná pre všetkých študentov programu DBA. Obsahuje 5 modulov - Management vs. leadership, Resource management, Lean management, Management ľudských zdrojov a Management osobného rozvoja. Výučba 1. bloku je rozdelená do 2 výučbových dní.
2. BLOK - ŠPECIALIZOVANÝ 3 MODULY
1 výučbový deň
V 2. bloku si každý študent vyberá jednu špecializáciu z ponuky. Každá špecializácia obsahuje 3 moduly, ktoré študent absolvuje počas 1 vzdelávacieho dňa.
ZÁVEREČNÁ
PRÁCA
OBHAJOBA
Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
Graf štúdia
 

Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Počas prvého bloku vypracuje študent 3 práce, počas druhého bloku 2 práce alebo prípadové štúdie. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce v rozsahu minimálne 80 normostrán a jej obhajobou.

Nad rámec uvedeného, študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom e-learningového prostredia, virtuálnej miestnosti, osobne, telefonicky alebo v e-mailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia DBA všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akoukoľvek otázkou. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Čo sa týka platobných podmienok, ku študentom pristupujeme individuálne a ponúkame možnosť uhradiť platbu za štúdium až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu uchádzača o štúdium DBA, sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Stručne v bodoch:

  • Štúdium DBA je rozdelené na 2 bloky, celkom s 8 študijnými modulmi. V rámci 1. bloku študentov čaká 5 modulov, v 2. bloku 3 moduly. Prezenčná časť štúdia tvorí 3 celodenné workshopy.
  • Aktuálne si študenti vyberajú z dvoch špecializácií: Executive DBA a DBA Soft skills.
  • Študenti majú možnosť nadštandardných individuálnych konzultácií s lektormi.
  • Výstupom modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie, na záver štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorej obhajobou je štúdium ukončené.
  • Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy, kde je pre študentov zabezpečené občerstvenie.
  • Štúdium DBA prebieha v češtine, s akceptáciou slovenčiny, trvá 1 rok a uchádzač má možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka.
  • Cena za štúdium obsahuje študijné materiály.
  • Nad rámec štúdia sa môžu študenti zúčastniť ďalších nepovinných odborných prednášok, seminárov a workshopov, ktoré škola usporadúva. 

Ďalšie informácie:

Informácie o štúdiu DBA - Hodnotenie 4.65/5 - Hodnotilo 196 užívateľov