Doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. pôsobí ako garantka bakalárskeho študijného odboru Športové management a špecializácie Športové management na Ek.F VŠB-TUO a výkonná podpredsedníčka Vysokoškolského športového klubu VŠB-TUO. Je tiež členka grémia Českej asociácie univerzitného športu SR a členka odborovej komisie Podniková ekonomika a management na Ekonomickej fakulty VŠB-TUO. Aktívne sa venuje aj publikačnej činnosti. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Univerzite Palackého v Olomouci, ďalej Sociológiu na Filozofickej fakulte na Univerzite Palackého v Olomouci a je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte VŠB-TU v Ostrave v odbore Podniková ekonomika a management, kde úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému “Profesionálny príprava športového manažéra so zameraním na ich vykonávanie manažérskych funkcií v tejto oblasti.