Ing. Petra Jílková, Ph.D.Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde na Katedre verejných financií získala v roku 2014 titul Ph.D. a obhájila dizertačnú prácu (Školné, jeho vplyv na súkromnú návratnosť investície a financovanie bankovým úverovým produktom). Marketingu a financiám sa venuje už 15 rokov, pracovala na pozíciu produktového manažéra v Českej sporiteľni a Komerční banke, kde získala praktické skúsenosti v oblasti bankovníctva, marketingovej komunikácie, vývoja a riadenia produktového portfólia. Zúčastnila sa projektu zavedenia čipovej technológie na platobné karty Visa a MasterCard v Českej republike. Teraz pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe a Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde prednáša pre českých i zahraničných študentov inovačný marketing a bankovníctva.