Mgr. Jan SkalíkMgr. Jan Skalík sa zaoberá českou environmentálnou politikou životného prostredia. Na Katedre environmentálnych štúdií Masarykovej univerzity sa dlhodobo venuje sociálno-behaviorálnímu výskumu rokovaní, ktoré má súvislosti s témami lesnej biodiverzity a zmeny klímy. Odborne ho zaujíma výskum faktorov ovplyvňujúcich hlasovanie zákonodarcov. Podieľal sa napríklad na experimentálnych štúdiách zameraných bezprostredný vplyv relevantného vnemu na environmentálne postoje alebo hodnotiaceho výskumu vyslovujúce dlhodobé vplyvy verejné kampane na zvýšenie podielu environmentálne priaznivé mobility. Ďalej participoval na niekoľkých reprezentatívnych sociologických výskumoch, na projektoch spolupracuje s kolegami z Lillehammeri, Bergene a Viedne. Zameriava sa pritom na komunikáciu environmentálnych tém s verejnosťou, v čom výskumno nadväzuje na svoje predchádzajúce pôsobenie v asociácii environmentálnych organizácií a v Hnutí DUHA. V češtine a angličtine vyučoval kurzy týkajúce sa propedeutiky vedeckej práce, aktuálnych ekologických problémov a politiky životného prostredia.