Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. má bohaté skúsenosti z oblasti personálneho managementu. Behom svojej kariéry pôsobil šesť rokov ako HR Business Partner v českej firme orientujúcej sa na oblasť ecommerce. Dnes vyučuje na VUT v Brne na podnikateľskej fakulte a na European School of Business & Management v programe MBA, kde študentom predáva svoje cenné skúsenosti z personálneho managementu. Štěpán Konečný je absolventom jednooborovej psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity so špecializáciou na Psychológiu organizácie a riadenia. Tu v roku 2010 rovnako získal doktorský titul v špecializácií Obecná psychológia. V rámci svojej akademickej činnosti spolupracoval na niekoľkých výskumoch GAČR (napr. Dôvera v procese jednania v interpersonálnych situáciách), či na projektoch Ministerstva vnútra.