PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.Martin Dlouhý vyštudoval magisterské štúdium učiteľstva na Masarykovej univerzite, na Fakulte športových štúdií v Brne kde následne absolvoval doktorát (PhDr.). Na tejto univerzite potom absolvoval aj postgraduálne doktorandské štúdium, a to na Katedre športovej medicíny a psychológie športu. Je akademický pracovník a vysokoškolský pedagóg, didaktik, kinantropológ a sindefendológ, bývalý dlhoročný člen kinantropológickej spoločnosti, Českej asociácie univerzitného športu (člen technickej komisie bojových športov), ktorý učí na Katedre telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v Českej republike. Publikoval viac ako 50 vedeckých článkov, vrátane monografií v uznávaných vedeckých časopisoch doma aj v zahraničí.