Podmienky prijatia

Master of Laws (LLM)

Podmienky prijatia Master of Laws (LLM)

Na prijatie do študijného programu LLM musí uchádzač o štúdium splniť niekoľko podmienok: 

  • Vzdelávací program LLM je primárne určený pre uchádzačov s právnym vzdelaním a tým, ktorí sa právu profesijne venujú.
  • Nutnosťou je doložiť ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA, alebo doložiť prax v právnej oblasti* (formulár k stiahnutiu TU).
  • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
  • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

* V tomto prípade je nutné spolu s praxou doložiť maturitné vysvedčenie.

Ako sa ľahko a rýchlo prihlásiť na štúdium?

  • V online prihláške vyberte program LLM Corporate Law.
  • Uveďte dátum predpokladaného zahájenia (kedy by ste chceli so štúdiom LLM začať).
  • Vyplňte ostatné údaje, priložte doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prihlášku odošlite.
  • Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať študijná koordinátorka s ďalšími informáciami a postupom.
  • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry Vám budú zaslané prístupové údaje do študentskej sekcie (intranetu), kde nájdete materiály a všetky ďalšie informácie potrebné ku štúdiu + termíny jednotlivých seminárov.
  • Platba za štúdium LLM môže prebehnúť až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. Viac informácií v sekcii Školné.

Online prihláška

Prihlášku na štúdium môžete podať i poštou. Stačí vytlačiť formulár v PDF formáteručne vyplniť a poslať na našu adresu.

Podmienky prijatia - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 153 užívateľov