Podmienky prijatia

Master of Business Administration (MBA)

Podmienky prijatia Master of Business Administration (MBA)

Na prijatie do študijných programov MBA musí uchádzač o štúdium splniť niekoľko podmienok: 

  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA, alebo preukázateľne doložená prax v riadiacej či manažérskej pozícii* (formulár k stiahnutiu TU).
  • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
  • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

* V tomto prípade je nutné spolu s praxou doložiť maturitné vysvedčenie.

Akčná cena štúdia MBA

Najbližšia výučba MBA základného bloku štartuje 23. 10. 2021. Ako sa ľahko a rýchlo prihlásiť na štúdium?

  • Prejdite na online prihlášku.
  • Vyberte si špecializáciu MBA podľa vášho záujmu a zamerania.
  • Uveďte dátum predpokladaného zahájenia (kedy by ste chceli so štúdiom MBA začať).
  • Vyplňte ostatné údaje, priložte doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prihlášku odošlite.
  • Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať študijná koordinátorka s ďalšími informáciami a postupom.
  • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry Vám budú zaslané prístupové údaje do študentskej sekcie (intranetu), kde nájdete materiály a všetky ďalšie informácie potrebné ku štúdiu + termíny jednotlivých seminárov.
  • Platba za štúdium MBA môže prebehnúť až v 12 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. Viac informácií v sekcii Školné.

Online prihláška

Prihlášku na štúdium môžete podať i poštou. Stačí vytlačiť formulár v PDF formáteručne vyplniť a poslať na našu adresu.

Podmienky prijatia - Hodnotenie 4.52/5 - Hodnotilo 181 užívateľov