ESBM na konferencii XXV. pražské chirurgické dni

Všetkých záujemcov o rozšírenie znalostí v managemente zdravotníctva srdečne pozývame na konferenciu XXV. pražské chirurgické dni poriadané I. chirurgickou klinikou 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Prahe.

ESBM sa tento rok po prvýkrát stala partnerom tohto prestížneho chirurgického kongresu s medzinárodnou účasťou. Môžete sa tešiť na odborný program zameraný na špecializované a komplexné témy týkajúce sa všetkých zdravotníckych pracovníkov a bohatý sprievodný program.

Pozvánka na konferencii

Nezabudnite prísť 10. a 11. mája 2018 do Clarion Congress Hotelu Prague. Registračný formulár a viac informácií nájdete na stránkach usporiadateľa

Zastavte sa pri našom stolíku. Tešíme sa na Vás.

Tím ESBM