Vzdelávanie dospelých - články

Prečo študovať a získať titul MBA?

MBA alebo Master of Business Administration. To je prestížny titul, ktorý je čoraz populárnejší. Zaujímajú sa o neho predovšetkým vysokoškolsky vzdelaní ľudia, manažéri a pracovníci vo vedúcich funkciách, ktorý túžia po rozvoji svojich zručnosti a posúvaní pracovných hraníc smerom hore.

Štúdium MBA je vyhľadávanou a prestížnou záležitosťou. Ak ste už o ňom počuli, ale nemáte jasnú predstavu, čo môžete očakávať, respektíve, čo prostredníctvom tohto študijného programu získate, prinášame vám niekoľko základných a jasne vypovedajúcich informácií.

Štúdium MBA vás obohatí v mnohých smeroch

Na úvod je potrebné spomenúť, že titul MBA je možné získať prostredníctvom jednoročného online štúdia. To absolvujete v podaní profesionálnych lektorov a skúsených odborníkov z praxe. Sami si navyše vyberáte svoju MBA špecializáciu. Môžete sa tešiť na odborné workshopy, konzultácie a množstvo ďalších vzdelávacích akcií. Tie vás obohatia nielen o nové vedomosti, ale tiež vám umožnia nadviazať výhodné obchodné styky.

To je štúdium MBA, ku ktorému sa viaže aj množstvo ďalších nadštandardných vecí:

  • študijné materiály,
  • občerstvenie na prezentačných seminároch,
  • členstvo v absolventskom klube,
  • vyhotovenie diplomu v českom, slovenskom a anglickom jazyku.

Titul MBA pre vás bude dosiahnuteľný nielen kvôli vyššie spomínanému, ale aj vďaka špeciálnemu Oxfordskému modelu výučby. Ak si k tomu pripočítate ešte moderný e-learningový systém, zvýhodnené ceny pre štúdium MBA, vrátane možnosti všetko hradiť v desiatich mesačných splátkach, len ťažko takúto možnosť vzdelávania odmietnete.

Vyberte si adekvátnu špecializáciu MBA

Využite štúdium MBA a získajte titul MBA, ktorý vám otvorí dvere za lepším kariérnym postupom. Staňte sa skúseným praktikom, ktorý dokáže využiť teóriu v praxi a v reálnom živote. Máte na výber z množstva špecializácií. Od ekonomiky a finančného manažmentu, cez športový manažment, až po Leadership a soft skills.