Prečo študovať na ESBM

Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

Prečo študovať na ESBM Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

 • Ponúkame prestížne štúdium MBA, DBA, BBA a LLM s medzinárodnou akreditáciou

ESBM je akreditovaná prestížnymi zahraničnými asociáciami a organizáciami, ktoré dohliadajú na kvalitu vzdelávacích programov, lektorov, výučby a celej inštitúcie. Vďaka akreditáciám musí ESBM dokazovať neustály progres a zlepšenie v rámci vzdelávacieho procesu.

 • Vzdelávate sa online a celé štúdium trvá 1 rok

Výučba na ESBM prebieha v online forme v kombinácii s interaktívnou výučbou – workshopy. Vďaka prepracovanému systému štúdia môžu študovať aj tí najvyťaženejší. Dľžka štúdia je nastavená na jeden rok a v prípade štúdia MBA je rozdelená do troch blokov, LLM štúdium sa skladá z 2 blokov a v rámci DBA a BBA štúdia absolvujete tiež 2 bloky. Štúdium prebieha v češtine, no napriek tomu je prispôsobené slovenským študentom, ktorí majú možnosť seminárne a záverečné práce odovzdávať vo svojom materinskom jazyku. Ročné programy MBA, DBA, BBA a LLM sú navyše časovo flexibilné.

 • Môžete si zostaviť vlastný študijný MBA program

1. blok programu MBA obsahuje moduly z oblasti manažmentu, HR, financií, ktoré sú potrebné pre výkon funkcie každého manažéra. V rámci 2. bloku štúdia si študent zvolí špecializáciu podľa svojho záujmu a zamerania. Vyberať si môže z celkovej ponuky 20 MBA špecializácií. V 3. bloku si študent zvolí z viac než desiatky voliteľných predmetov (modulov).

 • Vyberete si z 20 špecializácií MBA

Program MBA ponúka ESBM v 20 rôznych špecializáciách, aby si študent mohol pohodlne vybrať zameranie podľa svojho zájmu a preferencií. Naviac, škola garantuje otvorenie každého študijného programu MBA bez ohľadu na počet študentov.

 • Štúdium môžete zahájiť kedykoľvek

Programy MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration) či LLM (Master of Laws) je možné začať študovať kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je tak nevyhnutné čakať na začatie študijných programov, či riešiť problematiku s otvorením požadovaného výučbového programu. Neznamená to však, že študent absolvuje štúdium sám. Po prihlásení sa na štúdium získa študent ihneď prístup do e-learningového systému, kde nájde študijné materiály a informácie. Študent si vyberá termíny, počas ktorých sa zúčastní  výučby spolu s ďalšími študentmi.

Najbližší termín výučby ZÁKLADNÉHO BLOKU je 23. 10. 2021. Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

 • Ponúkame časovo flexibilné štúdium odkiaľkoľvek

Vďaka online forme štúdia má študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a podľa vlastných časových možností. Prostredníctvom profesionálneho e-learningového systému ESBM môžu študenti získať študijné materiály, sylaby, prezentácie a všetky ďalšie informácie potrebné počas celého štúdia. Štúdium MBA, DBA, BBA a LLM na ESBM je teda prispôsobené aj tým najvyťaženejším. Navyše, študentov nezaťažujeme zbytočnými administratívnymi úkonmi, kvôli ktorým by museli dochádzať do sídla školy.

 • Štúdiom vás bude sprevádzať moderný e-learningový systém

Študentská sekcia funguje ako moderný školský informačný systém a obsahuje sylaby, študijné materiály, prezentácie, termíny seminárov, vlastný študijný plán, kontakty na lektorov, diskusné fóra, formuláre ku stiahnutiu a všetky ďalšie náležitosti potrebné na štúdium. V rámci študentskej sekcie si študenti taktiež volia termíny seminárov, ktoré im vyhovujú. Sami si teda zostavujú harmonogram štúdia podľa vlastných časových požiadaviek a možností. 

 • Štúdim je postavené na Oxfordskom vzdelávacom modely

ESBM vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je oproti kontinentálnemu modelu zameraný prevažne na rozvoj schopností a zručností študenta a ich následnú demonštráciu na reálnych príkladoch a do praxe. Tento systém potlačuje formu učenia sa naspamäť.

 • Spolupracujeme so špičkovým tímom lektorov 

Tím lektorov ESBM je zostavený z tých najlepších profesionálov v danom odbore. Lektori okrem svojej lektorskej činnosti pôsobia v praxi na popredných manažérskych postoch alebo v konzultačných spoločnostiach a sú tak schopní predať svoje praktické skúsenosti. Študenti môžu nad rámec výučby konzultovať s lektormi svoje otázky.

 • Získali sme prestížne ocenenie od zahraničnej vzdelávacej asociácie

ESBM získala prestížne ocenenie zavedené medzinárodnou spoločnosťou s vysokou úrovňou poskytovaného vzdelávania v programoch Master of Business Administration (MBA). Ocenenie bolo udelené renomovanou európskou inštitúciou The European Association for Business Studies, ktorá kladne hodnotila predovšetkým štruktúru a obsah vzdelávacích programov MBA, poskytovanú formu štúdia a odborný lektorský tím. Získaný certifikát je signálom špičkovej kvality našich ponúkaných manažérskych programov.

 • Prihlášku na štúdium si podáte ZADARMO

Cena štúdia je konečná a zahŕňa všetky úkony spojené so spracovaním prihlášky, účasť na prezenčných aj online seminároch, občerstvenie na prezenčných seminároch, študijné materiály dostupné on-line v študentskej sekcii, individuálne stretnutia a diskusie s lektormi, vyhotovenie diplomu, účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch, spoločenských akciách a ďalších aktivitách usporadúvaných ESBM. Za podanie prihlášky neplatíte už žiaden manipulačný poplatok. Okrem toho, študenti majú možnosť čerpať zaujímavé zľavy a bonusy na produkty a služby u našich partnerov.

 • Ako absolvent ESBM sa výborne uplatníte

Absolventi ESBM nachádzajú uplatnenie vo vrcholových manažérskych postoch podľa zvoleného študijného programu (špecializácie). Novo nadobudnuté znalosti a praktické skúsenosti získané v rámci štúdia MBA, DBA, BBA či LLM úspešne využívajú v prestížnych tuzemských a zahraničných firmách.

 • Máte prístup k odbornej literatúre ako online, tak offline

Všetci študenti ESBM si môžu na študijnom oddelení zapožičať vybranú literatúru k vyučovaným modulom. K dispozícii sú tak isto aj odborné časopisy. Zároveň ako bonus získavajú po celú dobu štúdia bezplatný prístup do online knižnice, ktorá má viac ako 1.000.000 titulov.

 • Získate členstvo v absolventskom klube

Po skončení štúdia MBA, DBA, BBA či LLM študenti nestrácajú kontakt so školou a lektormi. Všetci absolventi ESBM sú pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie, ako sú odborné prednášky so zaujímavými osobnosťami, networkingové stretnutia, odborné konferencie, spoločenské celovečerné akcie, atď.

 • Proklientský prístup je pre nás samozrejmosťou

Pre ESBM je profesionálny a individuálny prístup ku každému študentovi samozrejmosťou. Študijné oddelenie, lektori aj celý tím ESBM vychádza požiadavkám študentov v ústrety a snažia sa zaistiť ich maximálnu spokojnosť.

Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Prečo študovať na ESBM - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 181 užívateľov