Prestížne ocenenie

Master of Business Administration (MBA)

Prestížne ocenenie Master of Business Administration (MBA)

European School of Business & Management SE získala za rok 2016, 2017 a 2018 prestížne ocenenie známej medzinárodnej spoločnosti s vysokou úrovňou poskytovaného vzdelávania v programoch Master of Business Administration (MBA).

Renomovaná európska inštitúcia na poli postgraduálneho vzdelávania - The European Association for Business Studies (EUABS) – udelila našej škole prestížne ocenenie. European School of Business & Management SE (ESBM) získala certifikát známej medzinárodnej spoločnosti s vysokou úrovňou poskytovaného vzdelávania v programoch Master of Business Administration (MBA). Získaný certifikát je signálom špičkovej kvality našich ponúkaných manažérskych programov.

Ocenenie bolo vydané na základe hodnotenia nezávislej komisie The European Association for Business Studies, ktorá posudzovala vybrané medzinárodné organizácie zaoberajúce sa postgraduálnym vzdelaním v manažérskych programoch MBA. The European Association for Business Studies kladne hodnotila hlavne štruktúru a obsah vzdelávacích programov MBA, pedagogický, odborný a lektorský tím. Taktiež veľmi pozitívne bola hodnotená poskytovaná forma štúdia, ktorá je maximálne prispôsobená konkrétnym požiadavkám študujúcich vrátane nastavenia moderných nástrojov vo vzdelávaní. 

* The European Association for Business Studies (EUASB) je európskou asociáciou fungujúcou od roku 1999. Udeľuje akreditácie postgraduálnym vzdelávacím organizáciám a podporuje členské inštitúcie k neustálemu zlepšovaniu vzdelávacích postupov. EUABS posudzuje nielen kvalitu vyučovacích programov, ale tiež kvalitu lektorského tímu, študijných materiálov, priestor a všetko, čo súvisí s poskytovaním vzdelávacích služieb na tej najvyššej úrovni. 

Prestížne ocenenie programu MBA na ESBM