Získali sme prestížne ocenenie od EUABS!

European School of Business & Management SE bolo už v niekoľkých rokoch udelené prestížne ocenenie renomovanou medzinárodnou spoločnosťou The European Association for Business Studies (EUABS) s vysokou úrovňou poskytovaného vzdelávania v programoch Master of Business Administration (MBA). Udelený certifikát je signálom špičkovej kvality nami ponúkaných manažérskych programov.

Ocenenie bolo vydané na základe hodnotenia nezávislej komisie The European Association for Business Studies, ktorá posudzovala vybrané medzinárodné organizácie zaberajúce sa postgraduálnym vzdelaním v manažérskych programoch MBA. The European Association for Business Studies kladne hodnotila predovšetkým štruktúru a obsah vzdelávacích programov MBA, pedagogický, odborný a lektorský tím. Taktiež je veľmi pozitívne hodnotená poskytovaná forma štúdia, ktorá je maximálne prispôsobená konkrétnym požiadavkám študujúcich vrátane nastavení moderných nástrojov vo vzdelávaní.

The European Association for Business Studies (EUABS) je európskou asociáciou fungujúcou od roku 1999. Udeľuje akreditácie postgraduálnym vzdelávacím organizáciám a podporuje členské inštitúcie k neustálemu zlepšovaniu vzdelávacích postupov. EUABS posudzuje nielen kvalitu vzdelávacích programov, ale tiež kvalitu lektorského tímu, študijných materiálov, priestorov a všetkého, čo súvisí s poskytovaním vzdelávacích služieb na tej najvyššej úrovni.