Programy MBA je možné na European School of Business & Management zahájiť kedykoľvek v priebehu celého roku. V rámci e-learningového systému (študentskej sekcie) máte po záväznom prihlásení ihneď k dispozícií študijné materiály.


Podanie prihlášky je ZDARMA. K štúdiu sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok alebo vstupných pohovorov.


Školné si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny.


Priebeh prijímacieho konania je jednoduchý a skladá sa z niekoľkých krokov:

Výber špecializácie MBA

Pred samotným podaním prihlášky je dôležité svedomito zvážiť, ako špecializáciu MBA si vybrať. Aktuálne ponúkame 22 špecializácií a pokiaľ váhate, akú si z nich zvoliť, radi vám poskytneme podrobnejšie informácie. Kontaktujte nás.

Podanie prihlášky online

V prípade záujmu o štúdium MBA stačí vyplniť online prihlášku. K nej sa prikladá kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom alebo maturitné vysvedčenie ), ktoré postačí naskenovať a jednoducho súbor priložiť k online formuláru. V prípade záujmu o štúdium bez vysokoškolského titulu je potreba priložiť k prihláške štruktúrovaný životopis spolu s čestným prehlásením o praxi v manažérskej pozícií a maturitné vysvedčenie.

(Prihlášku je možné podať i poštou, stačí ju ručne vyplniť a zaslať na adresu Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2. Prihláška v PDF formáte)

Výsledok prijímacieho riadenia

Najneskôr do 2 pracovných dní od podania prihlášky vás bude kontaktovať študijná koordinátorka. Prostredníctvom mailu dostanete rozhodnutie o prijatiu na štúdium a zmluvu o štúdiu. Zmluvu je treba vytlačiť, podpísať a doručiť na adresu nášho sídla. Po doručení podpísanej zmluvy a úhrady štúdia vám zašleme prístupové údaje do študentskej sekcie, v ktorej nájdete všetky ďalšie informácie potrebné na štúdium. Platba za štúdium MBA môže prebehnúť až v 12 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu sme schopní pripraviť si splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek.


K štúdiu sú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok alebo vstupných pohovorov.

Zahájenie samotného štúdia

Vďaka online forme štúdia si môžete začať študovať kedykoľvek podľa vlastných časových možností. Študijné materiály sú k dispozícií v rámci e-learningu v študentskej sekcii, kde si môžete i pohodlne vybrať termíny prezenčnej výučby, ktorej sa budete zúčastňovať spolu s ďalšími študentmi našej školy.