Vzdelávanie dospelých - články

Profesijný rozvoj s titulom MBA

Štúdium MBA predstavuje v dnešnej dobe synonymum prestíže, odbornosti, reálnych schopností a prehľadu aktuálnych trendov. To všetko v kombinácii s časovou a finančnou dostupnosťou. MBA je praktickou cestou k prepojeniu teoretických a praktických informácií, z ktorých vzíde vysoká konkurencieschopnosť na trhu.

Štúdium MBA si vďaka online výučbe a oxfordskému modelu môže dovoliť každý vysoko postavený manažér či pracovník. V rámci individuálneho študijného plánu získate nielen patričné podklady, ale aj nové pracovné kontakty.

Bohatý výber špecializácií MBA

Titul MBA, to je množstvo dôležitých informácií od profesionálov a odborných lektorov, ktoré vám budú inšpiráciou a zdrojom pri riešení mnohých skutočných situácií. Stačí si zvoliť vašu špecializáciu MBA a za rok získať titul MBA. Jeho medzinárodný význam vám zaručí postup v kariérnom rebríčku a hlavne lepšie finančné ohodnotenie, vrátane možností ďalšieho rozvoja.