Referencie absolventov

Referencie absolventov

 • Ing. Michal Hrubeš, MBA

  Celkové poňatie štúdia, prednášky a hlavne lektori s bohatou praxou ma nadchli. Užil som si to, dozvedel som sa nové veci, stretol zaujímavých ľudí, prečítal nové knihy. Hoci časť prednáškových blokov bola iba online, tak to mali lektori pútavo pripravené. Študijné portál je jednoduchý a prehľadný. Praktické poznatky už teraz využívam v práci.

  Ing. Michal Hrubeš, MBA

  Quality manager pro FrostFood a.s.

   

 • Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.

  Pre štúdium LL.M. som sa ihneď po zdarnom ukončení štúdia MBA rozhodol z dôvodu potreby väčšej osobné orientácia v právnych otázkach pri výkone svojho povolania. Neočakával som samozrejme, že za rok postgraduálneho vzdelávania môžem stať právnikom, ale potrebné odborné poučení, poznanie základných princípov a pravidiel v právnej problematike ma viedla k tomuto štúdiu. Vo veci pracovného práva, ktoré som si zároveň vybral ako tému záverečnej práce, som cielil svoje vzdelanie oveľa odbornejšie a hlbšie vrátane zaistenia potrebnej odbornej literatúry pre efektívne využiteľnosť v mojom zamestnaní. Právne aj voliteľná výučba bola veľmi odborná, efektívne aj prakticky zameraná a pre mňa osobne veľmi prínosná. Moje veľké poďakovanie smeruje k pracovníkom študijného oddelenia lebo cez všetky ťažkosti spôsobené vzniknutou pandémiou všetko na štúdium potrebné zaistili a zvládli bravúrne. Odborní a skúsení lektori prinášali praktické postoje k študijným témam. Známkou preukázateľnosti mojej spokojnosti so štúdiom budiž mojej tretej nadväzujúce štúdium v ​​programe DBA na ESBM. Záverom prajem všetkým ktorí si zvolia štúdium na ESBM mnoho študijných zdaru a úspešné ukončenie štúdia.

  Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.

  Prevádzkový a technický riaditeľ, 1. SčV, a.s.

   

 • Mgr. Renata Dušková, MBA

  Štúdium na ESBM vnímam ako svoju správnu voľbu. Zásadnou motiváciou k tomuto typu štúdia bolo začať sa po dlhej dobe zase venovať len sama sebe a posunúť sa ďalej. Chvíľu "robiť to, čo ma teší". Zo všeobecného pohľadu dlhodobo podporujem investíciu do vzdelania, ktorá je len vaša a nikto vám ju nemôže vziať. Potom už záleží na každom, ako novo nadobudnuté vedomosti a skúsenosti ďalej využije, či už pre seba, alebo vo svojej praxi. Oceňujem individuálny a ústretový prístup, časovú flexibilitu a taktiež možnosť zúčastniť sa ďalších seminárov nad rámec štúdia. Semináre boli komunikatívne - diskusné. Spätne si cením ochoty prispôsobiť štúdium mojej ťažkej životnej situácii. Študovala som Management v zdravotníctve. Semináre aj samoštúdium obohatilo môj záujem o odbor aj o ďalšie oblasti ako PR alebo aktuálne informácie z práva, ktoré sa teraz premietajú do mojej novej práce. Štúdium odporúčam každému motivovanému záujemcovi.

  Mgr. Renata Dušková, MBA

  Ombudsmanka pre pacientov, Oblastná nemocnice Náchod

   

 • Jiří Hrňa, MBA

  Výborná voľba. Štúdium MBA som starostlivo vyberal a rozhodol som sa práve pre ESBM. Po nedávnom úspešnom absolvovaní ma teší, že som sa rozhodol správne. Škola má perfektne spracované prostredie pre e-learning, veľmi dobre vedené semináre, mimoriadne kvalitných lektorov a v neposlednom rade skvele fungujúcu podporu v rámci študijného oddelenia. Skĺbiť štúdium s prácou a rodinným vyťažením nie je jednoduché, ale investícia do vzdelania tohto typu sa vyplatí, uplatnenie získaných znalostí v manažérskej praxi je okamžité. Veľmi mi vyhovovala architektúra študijných blokov, modulov a možnosť voľby špecializácie. Prajem škole mnoho spokojných študentov a úspešných absolventov. Ďakujem a rozhodne odporúčam.

  Jiří Hrňa, MBA

  Delivery Manager, Bell Helicopter Prague, a.s.

   

 • Ing. Naděžda Bartelsenová, MBA

  Získanie titulu MBA bol môj sen. Po mnohých rokoch sa mi naskytla príležitosť začať štúdium. Počas veľmi krátkej doby som sa musela rozhodnúť, akú školu pre svoje štúdium zvolím. Na internete nie je problém vyhľadať nespočet inštitúcií, ktoré toto štúdium ponúkajú. Avšak z tých mnohých inštitúcií ma na prvý dojem zaujala práve ESBM. Dohovorila som si osobné stretnutie, aby som zistila, či sa jedná o naozaj prestížnu školu a nejedná sa o podvod. Od prvej chvíle som vedela, že som sa rozhodla správne. Navyše ako jediná škola ponúka študijný odbor: Manažment hotelierstva a gastronómie. Perfektný prístup vedenia školy ma sprevádzal po celú dobu štúdia, rovnako tak ako profesionálny lektori. Veľmi kladne tiež hodnotím prístup vedenia školy a komisie pri záverečnej obhajobe. Keď z dôvodu nariadenia vlády obmedzením pohybu osôb sa nebolo možné osobne zúčastniť obhajoby, operatívne vedenie školy pristúpilo na obhajobu formou videohovoru, a tak mi umožnilo ukončiť štúdium v termíne. Jednoznačne štúdium na ESBM odporúčam. Budem rada na ten rok svojho štúdia spomínať!

  Ing. Naděžda Bartelsenová, MBA

  Riaditeľka hotela Marttel v Karlových Varoch

   

 • Richard Jurák, MBA, LL.M.

  Väčšina ľudí chce vo svojom živote niečo dokázať a niečím byť, a preto si stavia rôzne míľniky, v ktorých si chce svoje sny a priania splniť. Aj ja som mal a mám svoje míľniky. Jedným z nich bolo postgraduálne štúdium, a preto som ho vo svojom veku 50+ začal študovať. Ako každý, som stál pred otázkou, akú školu si vybrať. Vykonal som si starostlivú analýzu a zo všetkých škôl, ktoré ponúkajú postgraduálne štúdium mi jednoznačne vyšlo ESBM. Ich systém vzdelávania, prístup a profesionalita lektorov, samotné moduly a odborné workshopy sú veľmi inšpirujúce, motivujúce a na vysokej úrovni. A nemožno zabudnúť ani skvelý a profesionálny tím ESBM. Vďaka, bez vás by to naozaj nešlo! To, že túto školu odporúčam, že je prínosom a že som bol naozaj veľmi spokojný, dokazuje to, že po úspešnom zakončení postgraduálneho štúdia v programe MBA som plynulo pokračoval aj v štúdiu LL.M. Rád by som všetkým, ktorí študujú, chcú študovať, alebo budú študovať na škole ESBM zaželal veľa úspechov a zdarné dokončenie štúdia. Tým, čo váhajú by som rád povedal, že je štúdium na ESBM skutočným prínosom a že ho vrelo odporúčam.

  Richard Jurák, MBA, LL.M.

  Facility manager, One Planet,One Business s. r. o.

   

 • Ing. Soňa Purmová, MBA

  Štúdium na ESBM som veľmi starostlivo a pomerne dlho zvažovala a vyberala. Faktory ovplyvňujúce moju voľbu boli časová flexibilita štúdia, pozitívne referencie a hlavne veľmi skúsení a kvalitné lektori. Chcela by som poďakovať všetkým zamestnancom ESBM za individuálny a ústretový prístup. Tiež by som chcela vyzdvihnúť výbornú organizáciu študijného oddelenia a profesionalitu prednášok a workshopov. Skutočnosť predčila moje očakávania.

  Ing. Soňa Purmová, MBA

  Projektová manažerka, MPSV; Jednatelka TJ Sokol Vysočany, Praha 9

   

 • PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D., DBA

  Vzdelanie predstavuje významné ľudské hodnoty a samotné vzdelávanie možno vnímať ako celoživotný proces. Aspoň takto to odovzdávame svojim študentom v rámci ich vysokoškolského štúdia. V súčasnosti rastie čoraz viac potreba napĺňania tzv. Tretej role univerzít v zmysle vzájomného prepájania akademickej sféry a podnikovej praxe. K tomu nutne potrebujú aj riadiaci pracovníci v treťom sektore, mimo svoju vysokú odbornosť, potrebné manažérske kompetencie. Z tohto dôvodu som si zvolil ďalšie štúdium DBA na ESBM. Jednoznačne sa mi potvrdilo, že to bola dobrá voľba. Kompetentný a citlivé prepojenie mnohých oblastí riadenia s kvalitnými a skúsenými lektormi so schopnosťou plne prepojiť teórií s praxou. Samotné štúdium umožňuje vysoko individuálne realizáciu podľa predstáv a možností študenta. Veľmi pozitívne hodnotím prácu a pracovníkmi študijného oddelenia. Mimoriadna ústretovosť, slušnosť, flexibilita, proklientsky myslenia a konania, to všetko predstavujú hlavné charakteristiky pracovníkov tohto oddelenia, za čo im patrí veľká vďaka. Na základe osobnej skúsenosti spojenie s ESBM považujem za prínosné a rozhodne odporúčam.

  PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D., DBA

  Riaditeľ vedecko-technického parku AC BALUO UPOL

   

 • Ing. Nora Lauková, MBA

  Tak, ako každého z nás, tak je úlohou vzdelávacej spoločnosti posúvať ľudí dopredu a pomáhať im rásť. To je cesta, kedy sa ľudia zamyslia nad tým, čo je v živote potrebné a dôležité. Pre mňa bolo veľmi dôležité v živote získavať čo najviac vedomostí a zručností, ktoré môžem odovzdávať ďalej svojim klientom. Na to, aby som sa zlepšila v tom, ako efektívnejšie porozumieť manažérskym a klientskym potrebám som sa rozhodla študovať Manažérsku psychológiu práve na European School of Business & Management SE. Štúdium na tejto škole nebola náhoda. Celkový koncept, prehľadnosť informácií, množstvo študijných programov, odborných lektorov a referencie ma presvedčili, že práve táto škola je tou správnou voľbou. Počas štúdia sa kvalita, prístup a profesionalita tejto inštitúcie len potvrdila. Rada by som touto cestou ocenila a veľmi pozitívne hodnotila osobný, odborný a profesionálny prístup lektorov, študijného oddelenia a všetkých tých, ktorí prispeli k tomu, aby bolo toto štúdium tak zaujímavé, procesne aj ľudsky zvládnuté a obohacujúce. Túto školu každému vrelo odporúčam,  pretože nájdete v nej kvalitu, profesionalitu, odbornosť i prax, a verím, že vám táto škola rozšíri obzory, pomôže napredovať a rásť.   

  Ing. Nora Lauková, MBA

  Konateľka společnosti F.A.M.E.,s.r.o.

   

 • Ing. Roman Žlebek, LL.M.

  Ako projektový manažér v klinickom výskume potrebujem často riešiť právne otázky, keďže táto oblasť je vysoko regulovaná. Z tohto dôvodu som sa rozhodol rozšíriť si svoje právne povedomie, a po prieskume možností padla voľba na ESBM. Kvalita znalostí lektorov, ústretový prístup, ale aj akreditácia od International Educational Society mi len potvrdili, že moje rozhodnutie bolo správne.

  Ing. Roman Žlebek, LL.M.

  Project manager ve IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.

   

 • Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA

  Pre štúdium na ESBM som sa rozhodla po dôkladnej analýze MBA vzdelávacích inštitúcií. Na ESBM sa mi páčila flexibilita a možnosti individuálneho rozvoja študentov. Moduly programu a tiež odborné workshopy boli veľmi inšpirujúce a motivujúce. Lektori k nám študentom pristupovali ako k partnerom vo výučbe, mnoho tém sme vzájomne diskutovali. Na intranete som mala dostatok podkladov a zdrojov k štúdiu. Komunikácia s manažérkou vzdelávania bola profesionálna. Štúdium na ESBM rozhodne doporučujem k rozvoju manažérskeho vzdelania a k získaniu nových zaujímavých kontaktov.

  Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA

  Manager fo research, development and innovation, Technology centre CAS

   

 • Ing. Jaroslav Hron, MBA

  Rozhodnutie k štúdiu na ESBM mňa inšpirovala marketingová ponuka, ktorú som dostal práve vo chvíľou, kedy som sa poobzeral po ďalšom vzdelanie. Neviem kam až dnešné marketingové technológie zasahujú, ale u mňa to zafungovalo skvele. Dlhodobo sa pohybujem v IT oblasti a musím uznať, že ESBM má veľmi jednoduché a výborne štruktúrované webové stránky vrátane informačného systému. Všetky služby a podpora študentom fungujú prakticky bez prieťahov. Škola jasne definuje, čo musí študent dodať, aby mohol úspešne absolvovať štúdium. Všetky prednášky majú vysokú odbornú úroveň prednášajúcich, dostane sa vám aj príležitosti zatiahnutí do hry. Organizácia prednášok má rovnako vysokú úroveň, personál sa veľmi snaží pohyb v škole uľahčiť a spríjemniť čas občerstvením. Celkovo bolo štúdium na ESBM pre mňa príjemným zážitkom, na ktoré teraz rád spomínam.

  Ing. Jaroslav Hron, MBA

  Service Management Team Leader pre Service Management Team Leader

   

 • Ing. Miloš Tlustý, CSc., DBA

  Pôvodne som chcel svoje skúsenosti roztriediť, porovnávať a analyzovať iba sám. Chcel som tým tiež získať nové skúsenosti tak, aby som mohol usudzovať na zákonitosti, ktorými sa riadi ekonomika a ľudská spoločnosť a práve preto som sa začal vzdelávať zo všetkých možných prameňov, ako klasických, digitálnych, tak aj zo sociálnych sietí. Neskôr som pochopil, že manažérske vzdelanie by pre mňa mohlo byť tým správnym krokom a pri hľadaní ma najviac oslovila škola ESBM a jej spôsob výučby. Absolvoval som všetky výučbové fázy a zúčastnil som sa aj sprievodných programov a workshopov, ktoré mi priniesli pridanú hodnotu. Teraz si uvedomujem súvislosti a profit pre moju budúcnosť, ktoré som vďaka kvalitnému štúdiu získal. ESBM prajem do budúcnosti mnoho ďalších spokojných absolventov s titulmi MBA a DBA.

  Ing. Miloš Tlustý, CSc., DBA

  Majitel ReMi Konzult, spol. s r. o.

   

 • Ing. Ľuboš Grendel, MBA

  Dôvodom pre začatie MBA štúdia bolo rozšírenie si vedomosti nadobudnuté na vysokej škole a v praxi. Na úvod bolo pre mňa dôležité správne sa rozhodnúť, ktorú školu si na svoje štúdium vyberiem. Rozhodnutie sa pre European School of Business & Management SE bolo tou správnou voľbou. Na prednáškach a seminároch som sa dozvedel veľa zaujímavých informácii z iných odvetví, ktoré boli pre mňa prínosom do ďalšej mojej praxe. Som rád, že som si pre štúdium vybral práve ESBM, pretože okrem skvelých lektorov je celá komunikácia a spolupráca s vedením ESBM na vysokej úrovni.

  Ing. Ľuboš Grendel, MBA

  Accountant, Europ Assistance s.r.o.

   

 • PhDr. Silvia Olejníková, MBA

  Štúdium na ESBM mi pomohlo získať väčší rozhľad v oblasti Corporate management a jeho uplatnenia v každodennej praxi. Mala som tak možnosť nadviazať na predchádzajúce rigorózne štúdium a pokračovať tak v ďalšom svojom vzdelávaní. Vyzdvihnúť musím prácu študijného oddelenia, ktoré vždy ochotne a promptne reagovalo na všetky podnety a požiadavky. Profesori a lektori vždy vykazovali veľmi vysokú úroveň pripravenosti, profesionalitu a odbornú úroveň. Aj na základe týchto skúseností môžem štúdium na ESBM každému vrelo odporučiť. Ďakujem celému tímu ESBM.

  PhDr. Silvia Olejníková, MBA

  Vedúca odboru Kancelária GR, Stredoslovenská energetika, a.s.

   

 • Ing. Attila Widerman, LL.M.

  Napriek niekoľkoročnej praxi vo vedení podniku som mal potrebu rozšíriť si obzory a získať nové znalosti a vedomosti. Štúdiom odboru LLM na škole ESBM som získal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law. Skladba predmetov v obore bola kompaktná a zameraná na využití v praxi. Okrem profesionality lektorov taktiež pozitívne hodnotím ochotu a podporu zo strany študijného oddelenia. Nadobudnuté poznatky sa snažím preniesť do praxe, pričom pevne verím, že vynaložené prostriedky do štúdia sa mi v budúcnosti určite vrátia. Ďakujem celému ESBM teamu!  

  Ing. Attila Widerman, LL.M.

  Ředitel společnosti Power Belt pohonné mechanizmy s.r.o.

   

 • Ing. Jiří Koukol, MBA

  „Ísť vytrvalo dopredu a mať náskok pred ostatnými" znamená neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať. Pre všetkých, ktorí skutočne chcú niečo dosiahnuť a nie len tak zostať „stáť bokom", je ESBM a jej MBA program výučby tým správnym riešením. Smerom, ktorým by sa mali vydať. Po dlhoročných skúsenostiach v manažérskych pozíciách nadnárodných firiem som mal možnosť túto skúsenosť osobne zažiť. Môžem len potvrdiť, že keď sa k štúdiu pristupuje svedomito a s cieľom dosiahnuť predpokladané očakávania, prepracované prednáškové moduly s následným výkladom všetkých lektorov každému, kto vie počúvať a učiť sa novým poznatkom, rozšíri obzor jeho chápania väčšiny súvislostí a dianie okolo nás, a to nielen v kontexte pracovného života, ale životných postojov a uvažovania vôbec.

  Ing. Jiří Koukol, MBA

  Region Purchasing Manager, Faurencia

   

 • Lenka Svítková, MBA

  MBA pre mňa neznamenal len „potrebný“ titul, ale aj kariérny posun a získanie rozhľadu. Rozhodovala som sa medzi Slovenskom a Čechami. Pri samotnom výbere konkrétnej inštitúcie som trvala na tom, aby ma učili odborníci nielen v teoretickej rovine, ale najmä profesionáli, ktorí majú za sebou úspechy v konkrétnych oblastiach – zo svojej praxe. Prednášky s nimi totiž nadobúdajú úplne iný rozmer, ak od nich študent môže nasávať ich know-how a transformovať ho do svojej profesijnej praxe. A práve toto som na ESBM našla. Inšpiratívni prednášajúci, podnecujúce prednášky a najmä priama komunikácia a konzultácie niekedy až 24/7. Práve toto poväzujem za know-how ESBM a to, čim vyniká ponad ostatne inštitúcie.

  Lenka Svítková, MBA

  Creative director v LEOPARD PRODUCTION, s.r.o.

   

 • Ing. Milan Uhlár, MBA

  Postgraduálne štúdium som zvažoval dlhší čas. Vzdelávaciu inštitúciu som si starostlivo vyberal a nakoniec padla voľba na ESBM. Štúdium na ESBM mi poskytlo nielen mnoho nových vedomostí, ale aj zmenilo pohľad na množstvo dejov v mojej manažérskej praxi. Aj vďaka tomu, sa dnes na mnohé problémy pozerám z iného uhla, a to mi výrazne napomáha pri riešení každodenných pracovných úloh. V rámci vzdelávacieho procesu veľmi oceňujem formu výučby v rámci jednotlivých modulov a vysoko profesionálny prístup lektorov. Mám za to, že štúdium na ESBM mi dalo pozitívny impulz, zvýšilo moju chuť po nových vedomostiach a skúsenostiach, a teda profesijne ma posunulo dopredu.

  Ing. Milan Uhlár, MBA

  Výrobní ředitel Brovedani Slovakia,s.r.o.

   

 • Mgr. Lenka Smutná, MBA

  Celý svoj pracovný život sa pohybujem v zdravotníctve, a preto som sa rozhodla pre ďalší profesijné vzdelanie a rozvoj štúdiom Managementu zdravotníctva. ESBM som si zvolila na základe odporúčania a rozhodne to neľutujem. Od kvality jednotlivých prednášok a prednášajúcich, študijných materiálov, ústretovosti študijného oddelenia, pestrosti predmetov až po individuálny prístup, nie je čo vytknúť. Štúdium som ukončovala v čase karantény z dôvodu šírenia koronavirového ochorenia. To, akým spôsobom sa k situácii škola postavila a všetko vyriešila, si zasluhuje veľké poďakovanie a obdiv.

  Mgr. Lenka Smutná, MBA

  Konateľka nemocnice, Vysočinské nemocnice s.r.o.

   

 • Ing. Peter Rákoci, MBA

  Celému tímu ESBM by som veľmi rád poďakoval za všetko, čo som sa naučil v rámci výukových dní, ale aj bezplatných workshopov, ktorých sme sa spolu s manželkou tak isto radi zúčastňovali. Z každého výukového dňa som okrem praktických vedomostí odchádzal aj nabitý pozitívnou energiou, chuťou naďalej sa vzdelávať a nechávať si poradiť skúsenými odborníkmi z praxe. Po organizačnej stránke vyzdvihujem profesionálny, milý, ústretový a pohotový prístup za každých okolností. Tieto pozitívne stránky pretrvali aj pri organizácii obhajoby záverečnej práce, ktorá sa mala konať práve v čase neistoty a obáv z možného obmedzenia cestovať. Obhajoba nakoniec prebehla online a o deň skôr ako bol pôvodne plánovaný termín.

  Ing. Peter Rákoci, MBA

  Human Resources Manager & Deputy Director, FIRES, s.r.o.

   

 • Ing. Marek Fojtík, MBA

  V mojom profesionálnom živote sa naskytla príležitosť, ktorú som sa rozhodol využiť. Mal som potrebu túto príležitosť podporiť aj novými vedomosťami. Cítil som, že by sa mi hodili vedomosti predovšetkým v odboroch riadenia ľudí, marketingu a v podnikovej ekonómii. Pri mojej doterajšej praxi aj v absolvovanom štúdiu boli tieto odbory úplne mimo môj záujem a cítil som tu svoj veľký handicap. Z tohto dôvodu som sa rozhodol pre štúdium a získanie vedomostí na úrovni MBA. Celkom dlho a starostlivo som vyberal školu, ktorá by mi vyhovovala, ako rozsahom štúdia, tak časovým plánom a v neposlednom rade aj mojim finančným možnostiam. Ako najlepšia voľba (a to som ešte nevedel používať SWOT analýzu) mi vyšlo štúdium na ESBM. Štúdium na tejto škole najlepšie spĺňalo všetky moje kritériá. A tejto voľby skutočne neľutujem. Počas štúdia na ESBM som získal naozaj veľa zaujímavých a pre prax užitočných informácií. Tie s úspechom využívam v pracovnom živote. Rád uvediem jeden príklad, ako nadobudnuté vedomosti pomáhajú. Moje štúdium začalo v septembri 2019 a keď som na jednej z prvých prednášok počul o nutnosti zostaviť krízový plán pre organizáciu, len som sa v duchu pousmial, a myslel som si niečo o čistej strate času. Potom však svetom preletelo ochorenie s COVID 19 a všetko je inak. Mne stačilo len vyhľadať informácie v poznámkach z prednášky a z odporúčanej literatúry a hneď som mohol vymýšľať možné stratégie, ako táto nová a nečakaná situácia môže poškodiť firmu a ako sa možným dopadom brániť. V ESBM je tím nielen skvelých pedagógov, ako z univerzitného prostredia, tak z praxe a skvelé je aj študijné oddelenie. Všetci sú moc ochotní a ústretoví. Ľutujem toho, že som sa k štúdiu neodhodlal skôr. Moc všetkým z ESBM ďakujem za prístup a držím palce aj v tejto neľahkej dobe. Pridávam vzkaz aj všetkým potenciálnym študentom, nebojte sa a zvoľte si tiež štúdium na ESBM, viem totiž, že si vyberiete dobre, tak ako som si vybral ja.

  Ing. Marek Fojtík, MBA

  Obchodný riaditeľ Viega s.r.o.

   

 • Radek Kaše, MBA

  Štúdium na ESBM hodnotím veľmi kladne. Oceňujem najmä spoluprácu zo strany študijného oddelenia a lektorov. Bolo síce náročné skĺbiť pracovný a osobný život s povinnosťami štúdia, avšak výsledky na seba nenechali dlho čakať. Už teraz aplikujem vo svojich spoločnostiach získané znalosti s pozitívnym efektom. Môžem teda ESBM odporučiť všetkým, ktorí chcú podporiť svoj profesijný rast a realizovať nadobudnuté informácie v praxi.

  Radek Kaše, MBA

  Ředitel společnosti Comfort servis Plzeň s.r.o.

   

 • Ondřej Hartman, MBA

  Štúdium MBA na škole ESBM hodnotím veľmi kladne a všetko splnilo moje očakávania. Plánoval som štúdium veľmi dlho a tiež som to dlho odkladal, nakoniec som si vybral školu ESBM (na odporúčanie) a urobil som dobre. Musím uznať, že bolo pomerne náročné synchronizovať povinnosti štúdiá s mojím pracovným vyťažením a osobným životom, však výsledku neľutujem. ESBM nie je len o štúdiu ale hlavne o skvelých ľuďoch, ktoré som mal možnosť za dobu môjho štúdia spoznať. Je to neuveriteľné, ale práve tu som z radov študentov získal mnoho nových priateľov, kolegov a dokonca aj nových klientov. Ďakujem celému tímu ESBM za veľmi profesionálne, ochotný a milý prístup a za ich skvelú prácu a pomoc, čím mi štúdium značne spríjemňovali.

  Ondřej Hartman, MBA

  Chief Executive Officer pro FXstreet.cz

   

 • Mgr. Miroslava Krivošíková, MBA

  Štúdium na ESBM som si vybrala po zrelej úvahe a preštudovaní možností MBA na Slovensku aj v Čechách a svoje rozhodnutie som neoľutovala. Ak hľadáte prakticky zamerané štúdium, na ktorom sa naozaj posuniete profesionálne vpred ste na správnej adrese. Ak hľadáte jednoduchú cestu k titulu, hľadajte inde :) Obrovskou výhodou je časovo flexibilné rozvrhnutie štúdia, inšpiratívni vyučujúci z praxe - pre mňa boli "naj" Ing. Michaela Kuba Mrštíková, či Ing. Yvona Charouzdová. V neposlednej rade by som rada vyzdvihla aj fantasticky organizačne zvládnuté štúdium - či už ide o komunikáciu so študijným oddelením alebo samotné prednášky. Ak aj máte akýkoľvek problém, viete sa obrátiť na pani Probstovú, ktorá vždy hľadá spôsob ako sa veci dajú zabezpečiť k Vašej spokojnosti. Takže za mňa, štúdium na ESBM jednoznačne odporúčam!

  Mgr. Miroslava Krivošíková, MBA

  Personálny manager, Implementačná agentúra MPSVR

   

 • Lukáš Mlýnek, MBA

  Pre štúdium MBA som sa rozhodoval niekoľko rokov a až ESBM ma zaujala svojimi ponúkanými programami a ich jednotlivými modulmi, ktoré boli po celú dobu štúdia na špičkovej úrovni. Konkrétne je potrebné spomenúť bohaté skúsenosti lektorov, ktorí ich využívali na doplnenie či obohatenie teoretických poznatkov. Študijné oddelenie, ako veľmi dôležitý článok v oblasti podpory študentov, bolo vždy ochotné a priateľské, čo v kombinácii s modelom výučby vytvorilo úspešný článok pre pohodlné a prínosné štúdium. Oceňujem tiež prístup všetkých lektorov, ktorý bol vo všetkých smeroch profesionálny, najmä potom pri hodnotení seminárnych prác, prípadových štúdií, záverečnej práce a samotnej obhajoby. ESBM je rozhodne skvelou voľbou v oblasti postgraduálneho vzdelávania.

  Lukáš Mlýnek, MBA

  HR manager/manager vzdelávania

   

 • MUDr. Ján Sekáč, Cert.MDT, MBA

  Štúdium na ESBM bola dobrá voľba. Nezastať a stále ísť dopredu, pozerať sa na veci z viacerých uhlov, naučiť sa od druhých niečo nové, inšpirujúce. Štúdium bolo pre mňa príjemné, poučné. Hlavne vďaka personálu ESBM. Ďakujem veľmi pekne celému personálu ESBM. ESBM to sú ľudia v nej. A všetci, s ktorými som prišiel do kontaktu boli profesionáli na správnom mieste. Rozhodne dobrá voľba a ešte lepšia skúsenosť.

  MUDr. Ján Sekáč, Cert.MDT, MBA

  Konatel a majitel ORTO-Via spol. s r.o.

   

 • Kateřina Koubová, MBA

  Studium MBA jsem dlouhodobě zvažovala. Ne náhodou přišla skrze moje pracovní aktivity příležitost zahájit studium na ESBM. Chvíli jsem se rozhodovala, protože jsem velmi pracovně vytížená, zda to vůbec časově zvládnu. Vzdělávání je moje celoživotní velké téma, které se prolíná s mým pracovním životem a také v nemalé míře ovlivňuje i můj osobní život. Nakonec jsem se do studia pustila. Byla jsem příjemně překvapená kvalitou samotných seminářů, odborným vedením lektorů a také ochotou a vstřícným přístupem studijního oddělení. Samotné webové stránky jsou přehledné a srozumitelné. Každý student si zde najde, co ho zajímá, a tomu se při studiu věnuje. Velmi ráda se účastním workshopů na různá praktická témata. Je zde příjemná atmosféra a s přednášejícím se často rozvine zajímavá diskuse. Za mne to byla nejlepší investice do vzdělání a manažerských znalostí. Rozhodně doporučuji všem, kteří mají chuť se v životě posunout a získat doporučení a informace od zkušenějších. Zvažuji pokračování studia DBA.

  Kateřina Koubová, MBA

  Chief Executive Officer, Vzdelávacie a jazyková agentúra Lepší známky, s.r.o.

   

 • Petr Nedbal, MBA

  Štúdium, vzhľadom k môjmu profesionálnemu rozvoju, hodnotím veľmi pozitívne. Získané poznatky som začal aplikovať v rámci svojej právomoci a začínajú generovať výsledky. Darí sa mi reštartovať procesy, ktoré sa po vykonaných analýzach ukázali ako chybné. Tiež sa podarilo stabilizovať personálne obsadenie pracovných pozícií a motivovať zamestnancov. A ďalšie úspechy sa rysujú. Štúdium môžem odporučiť každému, kto má záujem o efektívny profesionálny rozvoj.

  Petr Nedbal, MBA

  Prevádzkový riaditeľ, AVE Kladno, s.r.o.

   

 • Ing. Jana Gočárová, MBA

  Pre všetkých, ktorí uvažujú nad titulom MBA odporúčam jednoznačne ESBM. Bola som veľmi spokojná, celé štúdium by som si zopakovala znovu. Veľmi profesionálny prístup lektorov, praktické vedomosti, ktoré si môže každý pretaviť na svoje podnikanie alebo zamestnanie. Program MBA mi dal aj nové myšlienky, spôsoby a vedomosti pre moje vlastné podnikanie. Ocenila som individuálny prístup a byť pánom svojho času pri písaní seminárnych prác a záverečnej práce. Práce som napísala keď som mala na ne chuť a nebola som limitovaná termínom, začo som veľmi vďačná. Oceňujem prístup štúdijného oddelenie - kedykoľvek radi odpovie na všetky otázky, nikdy som nemala pocit, že otravujem a veľmi mi tento prístup pomohol počas môjho štúdia.

  Ing. Jana Gočárová, MBA

  Director George Science

   

 • Bc. Matej Nagy, MBA

  Rád by som sa poďakoval študijnému oddeleniu a samozrejme aj profesorom a lektorom ESBM za profesionálny prístup pri profesijnom postgraduálnom vzdelávaní. Oceňujem hlavne ich profesionálny prístup pri vedení a odprezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné poznatky ako aj skúsenosti s ktorými sa podelili na odborných workshopoch boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Štúdium MBA na ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým ktorý sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore alebo spoznať a naučiť sa niečo nové od odborníkov a špecialistov v daných odboroch. Celý team ESBM ako aj referentky pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy som sa stretol s ochotou a poskytnutím všetkých informácií ktoré som k štúdiu potreboval. Štúdium na ESBM považujem za svoju správnu voľbu.

  Bc. Matej Nagy, MBA

   

 • Ing. Klaudia Sághy, MBA

  Investovať do vzdelávania sa vždy oplatí a v dnešnej rýchlej dobe, pri stálych novinkách v jednotlivých oblastiach je tá najlepšia voľba. Dlho som uvažovala o štúdiu MBA a po dlhom rozmýšľaní a analýze som si vybrala ESBM, čo som vôbec neoľutovala. Profesionalita zo strany lektorov je naozaj na vysokej úrovni. Taktiež pozitívne hodnotím ochotu a podporu zo strany študijného oddelenia. Odporúčam každému, kto si chce svoje manažérske poznatky rozšíriť a získať nové skúsenosti. Ďakujem celému ESBM teamu!

  Ing. Klaudia Sághy, MBA

  Lead Dealer Auditor, Opel Southeast Europe LLC

   

 • PaedDr. Patrik Janíček, MBA

  Štúdium na ESBM vnímam ako správnu voľbu. Každá forma vzdelávania je investíciou do seba a podporuje napredovanie človeka. Získané poznatky dokážem aplikovať do odbornej praxe. ESBM sa vyznačuje individuálnym prístupom, zaujímavými študijnými programami a odlišným spôsobom výučby. Princípom nie je memorovanie, ale praktické využitie poznatkov potrebných do praxe. Okrem odbornosti lektorov, by som chcel vyzdvihnúť i ľudsky prístup. Celkovo je štúdium formované moderne. Každého študenta obohacuje o množstvo aktuálnych informácií z odboru štúdia. Profesionálny prístup lektorov a študijného oddelenia je zárukou úspešného absolvovania vybraného programu. Štúdium môžem odporúčať každému nakoľko som načerpal množstvo cenných informácií.

  PaedDr. Patrik Janíček, MBA

  Učiteľ odborných predmetov, Spojená škola Scota Viatora

   

 • Miroslav Zeman, MBA

  Štúdium na ESBM bola výborná voľba. Príjemne sa prepojila odborná spôsobilosť prednášajúcich, primeraná cena a veľmi funkčný informačný systém školy. Vďaka voliteľným modulom som si mohol vzdelanie "napasovať" na svoje vlastné potreby a vďaka tomu mi štúdium doslova pod rukami pomáhalo meniť nastavené firemné procesy. Po 20 rokoch práce v obore to bolo príjemné zastavenie a revízie jednotlivých aspektov mojej práce.

  Miroslav Zeman, MBA

  Riaditeľ spoločnosti Letmo SK

   

 • Sonia Fabian, B.Tech, MBA

  Chcela by som sa poďakovať ESBM za profesionálny prístup a nadobudnuté vedomosti, ktoré som získala štúdiom MBA. Voľbu školy som dlhšie zvažovala a som veľmi rada, že som si dobre vybrala. Hoci som vo svojom pracovnom živote viedla firmu a zamestnancov, nemala som dostatok znalostí o marketingu a to bolo to, čo ma lákalo. Štúdium marketingu na ESBM mi dalo dobrý základ na štart do tejto zaujímavej oblasti, v ktorej by som chcela ďalej rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti. V prípade, že sa škola rozhodne zaviesť marketing aj do štúdia DBA, budem určite medzi prvými, ktorí sa na štúdium prihlásia. Veľmi si vážim profesionálne znalosti a ľudský prístup PhDr. Františka Grunta, ktorý bol vedúcim mojej záverečnej práce, Mgr. Jiřího Kocicha, MBA, ktorý prednášal tri predmety z mojej špecializácie a vďaka ktorému som sa do marketingu zamilovala a v neposlednej rade pracovníčky študijného oddelenia, ktoré okamžite reagovali na moje prosby a žiadosti a to aj cez víkend. Všetkým im vyjadrujem moju hlbokú vďaku. Nakoniec by som sa veľmi chcela poďakovať vedeniu školy, ktoré mi umožnilo obhajovať moju diplomovú prácu cez Skype, lebo z dôvodu pandémie sa hranice štátov úplne uzavreli. Veľmi si to vážim.

  Sonia Fabian, B.Tech, MBA

  Market Manager, Otto Bock Slovakia s.r.o.

   

 • Daniel Kadlec, MBA

  Ako pre člověka žijúceho aktívnym životom, ale v rovnakom duchu fungujúcom aj v profesionálnom nasadení, bola pre mňa skúsenosť so štúdiom MBA vítaným spestrením a zaujímavou skúsenosťou a hodnotným prínosom, vďaka ktorému som prepojil svoje praktické a vedecké poznatky v oblasti marketingu a managementu. Organizácia a aj samotná výučba na ESBM prebiehali od začiatku do konca vynikajúco a rovnako tím lektorov hodnotím vysoko profesionálne. Spomenúť musím tiež maximálnu podporu zo strany študijného oddelenia a pravidelné workshopy, ktoré svojimi témami rozširujú náhľad na jedny z najzložitejších odborov, akými sú pracovné a mimopracovné medziľudské vzťahy. Jednoznačne štúdium na ESBM odporúčam.

  Daniel Kadlec, MBA

  Majiteľ spoločnosti, JK SPED

   

 • Mgr. Andrea Brezová, MBA

  Štúdium MBA som dlho zvažovala a po dlhšom hľadaní tej správnej inštitúcie som sa rozhodla pre ESBM v Prahe. Presvedčila ma komplexnou ponukou študijných programov, prehľadným a jasným systémom štúdia, erudovanými lektormi a najmä časovou flexibilitou. Oceňujem najmä praktické zameranie seminárov, profesionalitu lektorov a ústretový prístup celého kolektívu pracovníkov ESBM. Štúdium na ESBM vrelo odporúčam všetkým tým, ktorí cítia potrebu neustále rozširovať svoje obzory.

  Mgr. Andrea Brezová, MBA

  Commercial Administrative Officer, Saneca Pharmaceuticals a.s.

   

 • RNDr. Roman Lysina

  Chcem poďakovať celému tímu ESBM za organizáciu štúdia, ako aj za vysokú odbornú úroveň štúdia. Rozhodne neľutujem, že som sa odvážil sadnúť znova do lavíc. Špeciálne chcem pochváliť knižnicu ESBM, takisto veľmi oceňujem, že som si mohol zapísať dva voliteľné moduly navyše, pre mňa osobne to je skvelé rozšírenie štúdia.

  RNDr. Roman Lysina

  Spoločník vo firme MBC Bohemia, s.r.o.

   

 • Ing. Jana Valkučáková, MBA

  Štúdium MBA som si zvolila na základe rozšírenia vedomostí zo štúdia vysokej školy a praxe. Dôležitým rozhodnutím bolo vybrať si správnu školu pre štúdium. Vrelo odporúčam European School of Business & Management SE pre profesionalitu lektorov, ich prístup a organizácie seminárov. Dozvedela som sa veľa zaujímavých informácií aj z iných worshopov, ktoré boli pre mňa prínosom do ďalšej mojej pracovnej oblasti. Odporúčam štúdium na ESBM, pretože profesionálny prístup lektorov ako aj komunikácia a spolupráca s vedením ESBM je na vysokej profesionálnej úrovni.

  Ing. Jana Valkučáková, MBA

  Námestníčka generálneho riaditeľa, EXIMBANKA SR

   

 • PhDr. Jakub Šimek, MBA

  Štúdium MBA na ESBM som spočiatku volil podľa priaznivej ceny, o to milšie bolo moje prekvapenie, ako kvalitné čo do náplne aj organizácie celé štúdium bolo. Celý študijný systém je na vysokej profesionálnej úrovni, náročný, ale praktický a veľmi prínosný. Za zmienku stojí aj kvalita a prepracovanosť webového študijného portálu aj pohotovosť a ústretovosti študijného oddelenia, pre ktoré žiadna požiadavka nie je neriešiteľná. Štúdium hodnotím ako jednu z najlepších investícií, a to aj bez ohľadu na získaný titul MBA. Vysoko profesionálni a zaujímaví lektori rozhýbu vašu myseľ, naučia vás pozerať sa na riešené problémy z iných perspektív a ukážu vám nové cesty vo vašom pracovnom, ale i osobnom živote. Nezostáva než poďakovať za skvele odvedenú prácu celému tímu ESBM a všetkým novoprijatým študentom pogratulovať ku skvelej voľbe.

  PhDr. Jakub Šimek, MBA

  Country Manager Czech Republic, Akacia AG

   

 • prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

  V roku 1994 nastala v mojom živote zásadná zmena - výberovým konaním som sa stal primárom univerzitnej kliniky v Brne a vtedy som pochopil, že okrem medicíny plním aj funkciu manažéra kliniky - organizujem ľuďom prácu, robím lokálnu personálnu politiku, "strážim" výkonnosť kliniky a jej financie a okrem zdravia pacientok som zodpovedný za jej celkový chod. V Brne som pracoval do r. 2007, kedy sa predo mňa postavila ďalšia výzva - založenie univerzitného centra reprodukčnej medicíny a tak som sa vrátil na univerzitnú kliniku v Bratislave, kde zastávam taktiež funkciu primára (v tomto roku je to už 25 rokov) a zároveň vediem toto centrum. 25 ročné skúsenosti v zdravotníckom manažmente v Brne a v Bratislave by ma možno oprávňovali byť spokojný so svojimi schopnosťami viesť kolektív lekárov a sestier. Moja "neposedná" povaha a snaha skúšať vždy niečo nové ma okrem mojich medicínskych vedeckých a publikačných aktivít donútili overiť si svoje skúsenosti s manažmentom i formou skutočného profesionálneho vzdelania. Zvolil som si teda štúdium MBA na ESBM. Mnohí mi povedali - "Načo ti to je? V tvojom veku a s tvojou praxou?" Teraz po absolvovaní štúdia si však môžem povedať, že som sa nepomýlil. Mnohé svoje empirické poznatky z praxe som si overil u profesionálov z ESBM, na niektoré postupy som zmenil názor - skrátka považujem čas strávený štúdiom na ESBM za užitočne využitý. My v medicíne sme navyknutí študovať celý život a držať krok s recentnými informáciami.

  prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

  Prednosta 1. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Univerzitná nemocnica Bratislava

   

 • Ondřej Renský, MBA

  Štúdium na škole ESBM som zvolil na základe odporúčania svojho kamaráta, ktorý bol s priebehom štúdia veľmi spokojný. Musím potvrdiť, že celý priebeh štúdia, komunikácia študijného oddelenia a odbornosť lektorov bola viac než adekvátna odboru, ktorý som študoval. Všetky semináre a prednášky boli skutočne prínosné a všetci lektori preferovali interakciu s poslucháčmi, čo bolo veľmi príjemné. Samotná obhajoba záverečnej práce bola náročná, ale pozitívna energia komisie mi pomohla všetok stres a ostych krásne prekonať. Rád by som týmto poďakoval celému tímu ESBM za skvelú spoluprácu a prajem veľa ďalších spokojných študentov.

  Ondřej Renský, MBA

  Vedúci športovo-rekreačného areálu na Petince

   

 • Mgr. Romana Kofroňová, MBA

  Už dlhšiu dobu som uvažovala o štúdiu MBA. Po analýze ponúk som zvolila práve štúdium na ESBM a bola som nadšená. Perfektná organizácia, výborní lektori a rovnako úžasní spolužiaci všetkých vekových kategórií. Môžem jedine odoporučiť. Ďalej oceňujem neustále ponuky workshopov zdarma aj po ukončení štúdia.

  Mgr. Romana Kofroňová, MBA

  Chief Financial Officer, Škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha

   

 • MUDr. Roman Gřegoř, MBA

  Moje rozhodnutie, či začať vôbec študovať odbor MBA, trvalo veľmi dlho. Bol som do určitej miery skeptický, nakoľko vo svojom síce manažérskom poste, ale s veľmi špecifickým zdravotníckym zameraním, zúročím prípadné nadobudnuté skúsenosti. Samotnému rozhodnutiu predchádzal ešte pomerne detailný výber, ktorú zo vzdelávacích inštitúcií zvoliť. Voľba padla práve na ESBM a spätne musím potvrdiť, že bola úplne správna. Osobne oceňujem jednak priaznivý a mne osobne veľmi vyhovujúci mix prezenčnej a distančnej výučby, perfektných a kompetentných lektorov s veľkými skúsenosťami z praxe a v neposlednom rade precízne fungujúce technicko - personálne zabezpečenie vrátane bezchybne fungujúceho študentského portálu.

  MUDr. Roman Gřegoř, MBA

  Riaditeľ zdravotníckej záchrannej služby, Moravskoslezský kraj

   

 • Jiří Slánský, MBA

  Aj napriek dlhodobej praxi v Development managemente, som mal potrebu rozšíriť si obzory vzdelania, získať nové vedomosti a zručnosti. Pre štúdium programu MBA som si vybral zameranie „ Projektový management“ na ESBM. Vyhovovalo mi vlastné nastavenie rýchlosti štúdia ako aj možnosť splátkového kalendáru. Ako čerstvý absolvent MBA, som sa rozhodol pokračovať ešte ďalej v oblasti získania právnych znalostí štúdiom LLM. Doporučujem všetkým.

  Jiří Slánský, MBA

  Majiteľ spoločnosti, Centrum na Brněnské

   

 • doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

  Ku kontaktu na ESBM som sa dostala úplnou náhodou, keď som hľadala možnosti na získanie nových poznatkov v oblasti manažmentu inovácií, ktoré využívam vo svojej podnikateľskej praxi. Po naštudovaní internetovej stránky ma zaujal spôsob výučby a variabilita predmetov. Už na prvom stretnutí som zistila, že to bola moja správna voľba. Atmosféra počas vyučovania ale aj mimo neho bola veľmi príjemná, za čo patrí veľká vďaka personálu školy a samotným lektorom. Veľkým prínosom bol interaktívny prístup na výučbe a profesionalita lektorov nielen po stránke odbornej, ale aj osobnostnej. Seminárne práce a záverečná práca riešené v praxi v konkrétnej organizácii boli prínosom aj pre samotnú organizáciu. Oceňujem aj možnosť účasti na zaujímavých workshopoch a rôznych stretnutiach aj po absolvovaní štúdia na ESBM. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som bez váhania volila štúdium na tejto škole.

  doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

  Predsedníčka Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.

   

 • Luboš Janoud, MBA

  Na základe nižšie uvedeného ako aj ďalších pozitív hodnotím štúdium na ESBM ako vysoko efektívne, čo môžem s časovým odstupom, kedy som už niektoré z poznatkov aplikoval v mojej spoločnosti, s kľudným svedomím vyhlásiť. Pre svoje štúdium MBA som si pôvodne vyberal z viacerých možností a som rád, že moja voľba padla práve na ESBM. Bol som milo prekvapený profesionálnou úrovňou lektorov, čo považujem za základ úspešného zakončenia štúdia. Naviac po organizačnej stránke má ESBM kvalitne prepracovaný celý systém, takže aj pri mojom veľkom pracovnom vyťažení som mohol, prostredníctvom webových stránok ESBM, mať o mojom štúdiu perfektný prehľad. ODPORÚČAM!!

  Luboš Janoud, MBA

  Štatutárny riaditeľ, First Real Estate Association

   

 • Mgr. Tereza Sato, MBA

  Štúdium na ESBM by som odporučila svojim známym aj kolegom, pretože bolo veľmi zaujímavé a prínosné. Celkovo splnilo moje odborné očakávania. Na seminároch som sa stretla s lektormi, veľmi erudovanými odborníkmi, ktorí nielen ovládajú danú oblasť, ale tiež majú bohaté skúsenosti z praxe. Štúdium bolo náročné, ale obohatilo ma o mnoho skúseností a poznatkov. Veľmi oceňujem ochotu a individuálny prístup študijného oddelenia, dámy mi vždy vyšli v ústrety s akoukoľvek požiadavkou. Prístup k študijným materiálom, prostredníctvom študijného systému, bol rovnako vynikajúci.

  Mgr. Tereza Sato, MBA

  Projektová manažérka, Škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha

   

 • Ing. et Bc. Martin Kováč, MBA

  V živote máme možnosť voľby. Môžeme si vybrať svoju životnú cestu. Naše odhodlanie často formuje dôsledky, ktorým budeme musieť čeliť. Štúdium MBA v špecializácii Executive management som si vybral z ponuky ESBM jedným dychom. V kombinácii s mojou náročnou prácou v odbore financií som musel pracovať ešte tvrdšie a venovať svoj čas písaniu seminárnych prác. Napísanie záverečnej práce v obore management inovácií ma plne pohltilo. Oplatilo sa, štúdium bolo tou správnou voľbou medzi podobnými postgraduálnymi študijnými programami na trhu odborného vzdelávania. Výber študijných predmetov, lektorov, študijných lokácií doplňuje celkovo pozitívny obraz o ESBM. Štúdium MBA programu a jeho úspešné ukončenie bolo rozhodne správnou investíciou, ktorá rozšírila moje vedomosti, a tiež potvrdila, že moja primárna voľba bola správna. Teraz hodlám všetko aktívne uplatniť v praxi. Ďakujem, ESBM!

  Ing. et Bc. Martin Kováč, MBA

  Financial Business partner, DXC technology

   

 • PharmDr. Ing. Andrej Belaj PhD., MBA

  V dnešnej dobe si vybrať z neprehľadnej ponuky vzdelávacích inštitúcií ponúkajúcich MBA titul nie je vôbec jednoduché. Po absolvovaní štúdia môžem skonštatovať, že ESBM bola tá správna voľba. Rád by som sa poďakoval študijnému oddeleniu, profesorom a lektorom ESBM. Oceňujem hlavne ich profesionálny prístup pri vedení a odprezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné poznatky ako aj skúsenosti s ktorými sa podelili na odborných workshopoch boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Štúdium MBA na ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým ktorý sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore alebo spoznať a naučiť sa niečo nové od odborníkov a špecialistov v daných odboroch. Celý team ESBM ako aj referentky pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy som sa stretol s ochotou a poskytnutím všetkých informácií ktoré som k štúdiu potreboval. Štúdium na ESBM považujem za svoju správnu voľbu, kde som stretol veľa zaujímavých ľudí s ktorými som stále v kontakte.

  PharmDr. Ing. Andrej Belaj PhD., MBA

  Majiteľ spoločnosti, Eduinfo, s.r.o.

   

 • MUDr. Tímea Tkáčiková, MBA

  Dlho som uvažovala o MBA štúdiu, tak som si urobila internetovú rešerš, nastavila som si hlavné parametre výberu (cena, kredit lektorov, forma štúdia) a vyšla mi jednoznačne inštitúcia European School of Business & Management. Veľmi oceňujem prehľadnosť, logické usporiadanie a vysoký stupeň vypovedajúcej hodnoty študijných materiálov. Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, ktorí majú veľké skúsenosti. Všetko to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti. Táto vysoká profesionalita lektorov, ich odborná erudícia ma príjemne prekvapila a presvedčili ma, že štúdium na ESBM bola pre mňa správna voľba. Ďalším veľkým prínosom bolo pre mňa stretnutie s pani Ing. Bc. Andreou Mašínovou, MBA, LL.M. Semináre, ktoré viedla, boli pre mňa veľmi obohacujúce, pani inžinierka ma vtiahla do problematiky manažmentu zdravotníctva natoľko, že som si s radosťou vybrala vypracovanie nie len seminárnej, ale aj záverečnej práce práve z jej modulu. Skúsenosti a vedomosti, ktoré nám, študentom predala som plnohodnotne využila a aj využívam vo svojej praxi. V neposlednom rade sa chcem úprimne poďakovať študijnému oddeleniu na čele s pani Simonkou Probstovou, pretože práve jej pracovné nasadenia, úžasný ľudský a vysoko profesionálny prístup bol pre mňa hnacím motorom. Na záver chcem podotknúť, že štúdium na ESBM bola jedna z najlepších investícií, ktoré som vo svojom živote urobila. Túto vzdelávaciu inštitúciu vrelo odporúčam svojim známym a kolegom. Celému kolektívu ESBM prajem do budúcna veľa úspechov a tisícky ďalších spokojných študentov.

  MUDr. Tímea Tkáčiková, MBA

  Majiteľka estetickej kliniky, Esthetic Clinic TT

   

 • Ing. Marián Snopek, MBA

  Absolvované štúdium projektového managementu na ESBM hodnotím ako prínos ku profesijnému rozhľadu. Prednášky lektorov boli kvalitné, spomeniem vysokú úroveň prednášok pedagógov z VŠE Praha. Štúdium v Prahe je prínosnejšie pre získanie aktuálnych vedomostí ako v známom prostredí Slovenska. Ďakujem lektorom MBA štúdia za ústretový prístup, študijnému oddeleniu za profesionálne zabezpečenie priebehu štúdia a individuálny prístup ku účastníkom e-learningového systému v ESBM.

  Ing. Marián Snopek, MBA

  Manažér technického úseku, Letecké opravovne Trenčín, a.s.

   

 • My Linh Hoangová, MBA

  ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore. Študijné oddelenie je úžasné a ústretové. Študijné referentky mi dokázali vždy odpovedať včas a poskytnúť mi všetky informácie, ktoré som potrebovala vedieť. Lektori majú veľmi zaujímavé semináre, ktoré sú prakticky zamerané. Na workshopoch sa mi najviac páčila interakcia s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v rovnakom odbore ako ja sama. Vďaka tomu som sa naučila pozerať na svoju prácu z rôznych uhlov pohľadu.

  My Linh Hoangová, MBA

  Procurement Category Manager, Zentiva

   

 • Richard Bielický, MBA

  Pre štúdium MBA som sa rozhodol z dôvodu zvýšenia kvalifikácie a možnosti získať atraktívnejšie zamestnanie. Školu ESBM som si vybral hlavne z dôvodu možnosti prispôsobiť štúdium svojim potrebám a časovým dispozíciám, chcel som študovať intenzívne a rýchlo. Škola mi toto plne umožnila a pritom ponúkla veľmi zaujímavé vzdelávanie riadené vrúcnymi a odborne zdatnými lektormi. Veľmi som ocenil možnosť s lektormi cez webové rozhranie školy aktívne komunikovať, boli vo väčšine prípadov priateľskí a nápomocní. Sobotné semináre boli veľmi dobre organizované a efektívne programovo zaistené. Keď k tomu pridám veľmi priateľské, príjemné a vrúcne chovanie pracovníkov študijného oddelenia, nezostáva mi nič iné, ako školu ESBM všetkým vrelo odporučiť.

  Richard Bielický, MBA

  Managing director, AVEMA Praha, s.r.o.

   

 • Mgr. Anna Hajduková, MBA

  Vybrať si v súčasnej dobe z ponuky vzdelávacích inštitúcií a ponúkaných študijných programov nie je jednoduché. Po absolvovaní štúdia na ESBM môžem skonštatovať, že to bola správna voľba. Voliteľnosť študijných modulov, kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia, ktoré je zárukou flexibility, predstavujú tú najideálnejšiu možnosť štúdia pre časovo vyťažených ľudí. Profesionalita lektorov, ústretovosť a kvalita odborných informácií sú zárukou spokojnosti. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.

  Mgr. Anna Hajduková, MBA

  Sales representative, Medigroup

   

 • Jan Carda, MBA

  Štúdium na ESBM ma veľmi príjemne obohatilo o praktické skúsenosti z jednotlivých modulov. Veľmi pozitívne hodnotím vrúcny a milý prístup jednotlivých lektorov, ktorí majú záujem riešiť dopodrobna problematiku čiastkových modulov z praktického hľadiska. Ďalej pozitívne hodnotím výber základných modulov vrátane modulov v rámci špecializácie. Myslím si, že tento výber modulov umožňuje získať skúsenosti v oblasti businessu na veľmi vysokej úrovni. Ďakujem všetkým z ESBM za veľmi príjemnú atmosféru počas štúdia.

  Jan Carda, MBA

  Credit Risk Manager, banka Creditas

   

 • MUDr. Vlastimil Ratvaj, MBA

  O štúdiu MBA som uvažoval dlhšiu dobu, nielen pre získanie vedomostí, ale aj v rámci osobného rozvoja. Z plejády ponúk som si nakoniec vybral ESBM a po skončení štúdia svoje rozhodnutie vôbec neľutujem. Páčila sa mi organizácia štúdia, rozdelená do jednotlivých výučbových dní, ktorá pri mojej pracovnej vyťaženosti mi veľmi vyhovovala. Prednášky boli pútavé, zamerané na praktické využitie. Veľmi oceňujem možnosť vypožičania si študijných materiálov z knižnice, a to aj v elektronickej forme. Taktiež musím vyzdvihnúť prístup študijného oddelenia, ktoré bolo veľmi flexibilné a proklientske. Novozískané vedomosti určite využijem vo svoje praxi. Štúdium na ESBM hodnotím veľmi kladne a určite ho odporučím aj svojim kolegom a známym. Kolektívu ESBM prajem všetko dobré, aby pokračovali v profesionálnej práci a len spokojných študentov.

  MUDr. Vlastimil Ratvaj, MBA

  Všeobecný lekár pre dospelých, konateľ spoločnosti HODOSI-MED s.r.o

   

 • Mgr. Jana Mocák, MBA

  Štúdium na ESBM bola správna voľba. Kladne hodnotím voľné množstvo voliteľných modulov, z ktorých som si mohla vybrať práve tie, ktoré ma zaujímajú. Rovnako tak oceňujem i možnosť navštevovať predmety z iných špecializácií. Všetci lektori sú ústretoví a snažia sa všetko ukázať na konkrétnych situáciách zo svojej praxe. Štúdium pre mňa bolo obrovským prínosom a to nielen v pracovnom, ale tiež v osobnom živote. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.

  Mgr. Jana Mocák, MBA

  IT Business Analyst, Škoda Auto a.s.

   

 • Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA

  Kedysi dávno mi jeden z učiteľov na vysokej škole povedal, že nebudem platený za to, že som niekde bol, ale za to, čo budem vedieť a ako to budem vedieť využiť v praxi. V dobe mojich prvých vysokoškolských štúdií to znelo zvláštne, pretože dochádzka sa kontrolovala a evidovala, až na výnimky, neustále. MBA štúdium na ESBM nie je o tom niekde byť, napísať si čiarku a tešiť sa na výsledok. MBA štúdium je o prepojení teoretických poznatkov s praxou. Nikto nikoho neskúša zo zoznamu odrážiek, nikto po nikom nechce vzorce. Prvoradá je schopnosť teóriu aplikovať do praxe. Aby som splnil požiadavky pri písaní seminárnych prác, prečítal som množstvo kníh a odborných publikácií. Bolo by to však málo, keby som nenašiel možnosti ich praktickej aplikácie. Čas venovaný štúdiu nebol márny, a v tomto zmysle som hrdý na novo získaný titul. Štúdiom ma sprevádzali lektori, vynikajúci odborníci, úspešní v akademickom i komerčnom svete. Boli pre mňa dobrými sprievodcami na ceste pri hľadaní významu teórie pre každodennú profesijnú prax.

  Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA

  Vedúci oddelenia systémových analýz, Retia, a.s.

   

 • Bc. Petr Lupínek, MBA

  Oceňujem veľký presah do praxe v porovnaní s inými českými, či slovenskými školami. Je evidentné, že lektori sú skutoční experti vo vybraných oblastiach a vedia, o čom hovoria. Vyučovanie na výučbových dňoch teda nie je o memorovaní veľkého množstva informácií, ale teoretický predpoklad, podčiarknutý kvalitným príkladom z praxe s možnosťou sa osobne zapojiť a na tému diskutovať. Výučba je navyše absolútne flexibilná s ostatným činnosťami študenta a dodržiavanie deadline (aj tu s možnosťou flexibilnej úpravy) je pre pracujúceho či inak vyťaženého človeka úplne ideálne. Štúdium odporúčam tým, ktorí stále majú chuť na sebe pracovať a skúsiť vyučovanie inak, než je tomu štandardne na iných, spravidla štátnych, vysokých školách.

  Bc. Petr Lupínek, MBA

  Marketingový manažer pro FK Dukla Praha

   

 • Lukáš Knap, MBA

  O štúdiu MBA som premýšľal už dlho, a tiež som vedel, že je to náročne štúdium ako aj finančne tak aj obsahovo a vedomostne. Ale vždy som ho chcel absolvovať. Až po niekoľkých rokov prace v strednom manažmente v automobilovom odvetví sa naskytla ideálna možnosť študovať. Skoro mesiac a pol som vyberal kam pôjdem študovať, všetko som kalkuloval a prerátaval, čítal všetky recenzie a nakoniec som sa rozhodol pre ESBM, a teraz ako absolvent viem že toto rozhodnutie bolo jedno z najlepších v mojom živote. Kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia bola pre mňa ako vyšitá. Štandardná dĺžka štúdia je jeden rok, no ja som to potiahol až na 18 mesiacov, ale o tom som radšej, nakoľko som o to viac strávil čas v kolektíve úžasných odborníkov a skvelých ľudí. Profesionalita lektorov je na obdivuhodná, je vidieť že sú to ľudia nie len s teoretickými poznatkami ale aj niekoľko ročnými bohatými skúsenosťami a obrovskou praxou v obore. Nesmiem zabudnúť ani na študijné oddelenie, ktorému som nesmierne vďačný - kde som telefonoval a emailoval skoro na týždennej baze - a vždy mi ochotne pomohli, vysvetlili, vyšli v ústrety a pred záverečnou obhajobou aj po telefóne niekoľko kráť upokojovali. Teraz keď už patrím do „rodiny absolventov ESBM“ je mi trošku ľúto, že to všetko skončilo. Ale zase na druhej strane som veľmi rád že poznám tak skvelých ľudí a na slovo vzatých odborníkov, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť. Na ESBM som nedostal len titul a vzdelanie, dostal som niečo oveľa, oveľa viac. Dostal som nových skvelých známych a priateľov na celý život. Študovať na ESBM je a bolo to najlepšie, čo som mohol urobiť.

  Lukáš Knap, MBA

  POMS Coordinator, Plastic Omnium Clean Energy Systems

   

 • MUDr. Hana Chvojová, MBA

  Popri štúdiu manažmentu som sa z osobnej potreby rozhodla naďalej vzdelávať. Školu som si starostlivo vybrala a pri pohľade spӓť som presvedčená o tom, že som zvolila dobre. K učeniu som pristupovala zodpovedne a vložená energia do štúdia sa jednoznačne vyplatila. Vďaka modernej forme vzdelávania sa mi podarilo študovať aj popri práci a rodine , aj keď to nebolo jednoduché. Štúdium ma výrazne posunulo ďalej a otvorili sa mi nové možností a priestor k ďalšiemu rozvoju. Nové poznatky zo zdravotníckeho manažmentu sa snažím aplikovať v praxi.

  MUDr. Hana Chvojová, MBA

  Lekárka

   

 • PhDr. Petronela Dobošová, MBA

  Štúdium MBA som si vyberala z viacerých ponúk a som rada, že som si vybrala práve štúdium na ESBM a rozhodne sa pri zvažovní ďaľšieho štúdia k Vám ešte vrátim. Poskytnuté možnosti štúdia spĺňali všetky moje požiadavky. Prvotne oceňujem množstvo  ponúkaných programov - študijných odborov. Oceňujem tiež odborný prístup vedenia ESBM, pracovníčok študijného oddelenia, ako aj všetkých lektorov. Ešte raz ďakujem za odborné a profesionálne rady pri spracovávaní záverečnej práce a tiež seminárnych prác, za poskytnuté odborné konzultácie, ktoré využívam aj v praxi. Štúdium na ESBM odporúčam všetkým záujemcom o rozvoj manažérskeho vzdelávania.     

  PhDr. Petronela Dobošová, MBA

  Vedoucí projektová manažerka, Hydromeliorácie, š.p.

   

 • Bc. et Bc. Radek Řehoř, MBA

  Túžil som si rozšíriť svoje vzdelanie, vedomosti a zručnosti iným spôsobom, než je klasické vzdelanie na vysokej škole. Mojím cieľom bolo zamerať sa primárne na prax, získať svetovo uznávaný titul MBA a zvýšiť si tak šance na lukratívne a dobre platené zamestnanie. Štúdium na European School of Business & Management SE bolo tou najlepšou možnou voľbou. Na ESBM sa snúbi profesionalita, ochota, ústretovosť a flexibilita. Štúdium na tejto vzdelávacej inštitúcii môžem všetkým vrelo odporučiť. Uchádzačom prajem šťastnú voľbu a veľa úspechov pri štúdiu.

  Bc. et Bc. Radek Řehoř, MBA

   

 • PhDr. Martina Válová, MBA

  Dlhšiu dobu som zvažovala, ako a kde si doplniť vzdelanie. Keď som narazila na ESBM, okamžite som vedela, že táto inštitúcia je pre mňa správnou voľbou. Upútalo ma množstvo voliteľných predmetov, časová flexibilita, prístup k informáciám a v neposlednom rade ochota a vrúcnosť študijného oddelenia. ESBM môžem preto vrelo odporučiť.

  PhDr. Martina Válová, MBA

  Vedúca učiteľka odborného vzdelávania, Stredná zdravotnícka škola Písek

   

 • Juraj Janáč, MBA

  Pre štúdium na European School of Business & Management som sa rozhodol z dôvodu existencie študijnej špecializácie, ktorá reflektovala moju súčasnú pracovnú pozíciu. V rámci štúdia ma potešil prehľadný a užívateľsky prívetivý informačný software, ktorý obsahuje nielen informácie k obsahu štúdia, ale tiež možnosť komunikácie s lektormi a študentmi, čoho som využíval. Flexibilita štúdia je prednosťou pre tých študentov, ktorí sú pracovne a časovo vyťaženejší. Študenti majú kvalitnú podporu tiež v študijnom oddelení. Štruktúra modulov mi pomohla utriediť si vlastné pracovné skúsenosti. Lektori, ktorí jednotlivé moduly vedú, sú odborníci s akademickou aj praktickou skúsenosťou. Spracovanie seminárnych alebo záverečných prác je možné s nimi kedykoľvek konzultovať. Celkovo je MBA štúdium primerane náročné, cenovo dostupné oproti konkurencii a kvalitne je koncipovaný študijný program každej špecializácie. Ja osobne môžem odporučiť každému záujemcovi, ktorý uvažuje o MBA štúdiu, že je to skutočne užitočná investícia pre pracovný i osobný život.

  Juraj Janáč, MBA

  Prevádzkový manažér pre technické činnosti, Infinit Maximus Resort Brno

   

 • Mgr. Martina Slováčková, MBA

  Po absolvovaní štúdia na ESBM musím povedať, že to bola správna voľba. Veľmi sa mi zapáčil koncept voliteľných špecializácií, vďaka ktorému som mohla študovať niekoľko predmetov súčasne. Vďaka kombinácii programov som mohla študovať nie len personalistiku, ktorá je mojím odborom, ale navyše tiež koučing a stress management, čo sú odbory, ktoré ma nesmierne zaujímajú. Pozitívne hodnotím zvlášť prakticky poňatú formu výučby, ktorá u mňa jednoznačne viedla k prehĺbeniu znalostí a rozšíreniu obzoru v študovaných odboroch. Štúdium na ESBM jednoznačne odporúčam!

  Mgr. Martina Slováčková, MBA

   

 • Ing. Bc. Michal Karcol, B.S., MBA, DBA

  Pokiaľ niekto premýšľa nad ďalším profesijným vzdelávaním, určite odporúčam ESBM. Po niekoľko mesačnom rozhodovaní, ktorú školu si zvolím, som sa rozhodol pre štúdium na ESBM. So štúdium MBA som bol natoľko spokojný, že som sa rozhodol pokračovať ďalej v DBA štúdiu. Veľmi pozitívne hodnotím vysoko profesionálny prístup profesorov a lektorov pri vedení a prezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné a praktické poznatky a skúsenosti, s ktorými sa podelili na workshopoch boli pre mňa zaujímavé a inšpiratívne. Celý team ESBM, ako aj referentky študijného oddelenia pracujú na vysokej profesionálnej úrovni - na všetky otázky, podnety som dostal hneď odpoveď. Za mňa to bola najlepšia investícia do ďalšieho profesijného vzdelávania.

  Ing. Bc. Michal Karcol, B.S., MBA, DBA

  Oblastný riaditeľ predaja, Kaufland v.o.s.

   

 • Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c.

  K štúdiu na ESBM som sa rozhodoval necelé dva roky a to hlavne kvôli tomu, že som v tej dobe študoval dvojročné magisterské štúdium a časovo som bol veľmi vyťažený. Ale túžbe po doporučovanom a prepracovanom systéme vzdelávania som neodolal, sadol k počítaču a zoznámil sa s celkovým priebehom štúdia a v tej dobe som bol rozhodnutý. Podal som prihlášku k štúdiu a vďaka veľmi ľudskému a vrúcnemu jednaniu študijného oddelenia som v priebehu niekoľkých dní zahájil štúdium v obore verejná správa, v ktorom som sa cítil ako doma, pretože skoro 30 rokov v tejto sfére pracujem. Štúdium som si po dohode prispôsobil podľa vlastných časových možností tak, aby som ho mohol pohodlne dokončiť. Lektori sú veľmi skúsení, ústretoví a teoretické znalosti dokážu odôvodniť praktickými poznatkami. Jedná sa o moderné štúdium, ktoré každého študenta obohatí v úkonoch na svojom pracovisku. Z tohto dôvodu doporučujem štúdium ESBM, pretože som načerpal mnoho cenných informácií.

  Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c.

  Starosta obce, Bořetín

   

 • Štefan Lukáč, MBA

  Najväčšou hodnotou pre mňa od ESBM bol komplex modulov, ktoré sú vynikajúco spracované. Dokázali mi v skriptách a na prednáškach ukázať informácie z každého oboru. Musím pochváliť vedenie za veľmi lojálny prístup a profesorov za ich profesionálny prejav. Zo štúdia som si vzal veľa "aha momentov", nové uhly pohľadov. Dokážem lepšie a rýchlejšie premýšľať v synergiách. Taktiež premýšľam strategickejšie, s lepším plánovaním a väčšou istotou. Už počas štúdia som dostal veľmi zaujímavú pracovnú pozíciu počas ktorej stíhal spustiť viacero menších - úspešných podnikateľských aktivít. Ďakujem. Určite odporúčam.

  Štefan Lukáč, MBA

   

 • Ing. Gabriela Švíková, MBA

  Značnú výhodou MBA štúdia na ESBM je možnosť prispôsobiť štúdium časovo svojmu pracovnému vyťaženiu. Semináre sú vedené skúsenými lektormi, prakticky zamerané a rozširujú obzory. Získané znalosti je nutné počas štúdia aplikovať do praxe pomocou seminárnych prác alebo prípadových štúdií.

  Ing. Gabriela Švíková, MBA

  HR managerka, BISO-Keibel

   

 • Jozef Janáč, MBA

  Pre všetkých, ktorí sa chcú odborne aj profesijne posunúť a utriediť si vlastné profesijné znalosti a skúsenosti je vhodné MBA štúdium. V rámci českého vzdelávacieho trhu existuje niekoľko ponúk MBA štúdia, avšak moja osobná skúsenosť so štúdiom na tomto vzdelávacom inštitúte je veľmi pozitívna, ako z hľadiska cenovej ponuky štúdia, tak aj na základe organizácie štúdia a jeho obsahovej náplne. V rámci svojho štúdia som absolvoval špecializáciu zameranú na Management gastronómie a hotelníctva, čo prakticky reflektovalo moju aktuálnu pracovnú pozíciu a pracovné skúsenosti v obore. Zdôrazniť musím výborný a vľúdny prístup študijného oddelenia, hlavne pani Simony Probstovej. Doteraz som sa s tak ochotným a empatickým prístupom zo strany vzdelávacej inštitúcie nestretol. Štruktúra predmetu je navrhnutá tak, aby umožnila študentom usporiadať ich znalosti a zručnosti, a tieto svoje praktické skúsenosti majú možnosť rozpracovať do jednotlivých seminárnych prác a prípadových štúdií, čo osobne považujem za ďalší prínos MBA štúdia. Pozitívne musím hodnotiť tiež prístup lektorov, s ktorými bolo možné kedykoľvek viesť konzultácie, a to nielen o štúdiu, ale tiež z hľadiska praktických problémov z vlastnej pracovnej praxe. Celkovo hodnotím absolvované MBA štúdium veľmi pozitívne a v rámci ponuky tohto typu štúdia na českom vzdelávacom trhu osobne odporúčam voľbu MBA štúdia na European School of Business & Management SE.

  Jozef Janáč, MBA

  Prevádzkový manažér pre Wellness & Spa, Infinit Maximus Resort Brno

   

 • Ing. Marie Heřmanová, MBA

  Štúdium na ESBM mi pomohlo nájsť nový pohľad na súčasný management. Mojou motiváciou k štúdiu bolo získanie nových informácií z oboru, ktorý ma dlhodobo zaujíma, hlavne preniknúť do tajov stratégií, či už predajných, marketingových či proste rôznych spôsobov riadenia firmy ako takej. Pri ohľade späť, musím uznať, že vďaka špičkovým lektorom, bolo moje očakávanie splnené. A som skutočne rada, že som si k štúdiu vybrala práve ESBM.

  Ing. Marie Heřmanová, MBA

  Representativ of Czech Republic, Works Council Nemetschek SE

   

 • Ing. Petr Mrkos, MBA

  MBA štúdium som zvolil po 18 rokoch praxe v priemysle z troch dôvodov. Najskôr som si chcel overiť, či som, po dlhšej dobe viac menej operatívnej práce, schopný vrátiť sa do "študentského" režimu. ESBM ponúka pre tento úmysel presne definovaný systém práce, ktorý je nutné zvládnuť, avšak s veľkou mierou slobody voľby, kedy a do akej hĺbky si štúdium v jednotlivých oblastiach študent nastaví. Po druhé bolo štúdium súčasťou "liečebnej" terapie ľahkého vyhorenia, ktoré každého človeka v riadiacej funkcii počas profesie niekedy dostihne. ESBM k tomu vytvára svieže a priateľské prostredie pre stretávanie sa so zaujímavými osobnosťami z radov lektorov i spolužiakov. Navyše majú sobotňajšie výlety na ESBM semináre do Prahy pre moravských dedinčanov vždy nádych istej nezvyčajnosti a časy sú vhodné aj pre pohodové cestovanie vlakom. Treťou motiváciou bolo pre technika, ktorý bol k managementu časom vždy akosi prinútený okolnosťami, rozšírenie si vzdelania o rad ekonomických aspektov, v ktorých ESBM tým, že pracuje v online móde (študentský portál, e-literatúra atď.), je schopný ponúknuť veľmi aktuálny pohľad na danú problematiku.

  Ing. Petr Mrkos, MBA

  Výrobný riaditeľ, SHM, s.r.o.

   

 • Ing. Michala Hanzlíčková, MBA

  Pri výbere školy ESBM ma inšpirovali moji kolegovia v práci, ktorí absolvovali MBA štúdium na tejto škole. Štúdium vrelo odporúčam. Zoznámite sa naprieč odbormi so zaujímavými ľuďmi a upevníte znalosti na prípadových štúdiách. Pozitívne hodnotím workshopy, ktoré organizuje ESBM s témami, ktoré nás ovplyvňujú každý deň v práci alebo v osobnom živote.

  Ing. Michala Hanzlíčková, MBA

  Produktový analytik životného poistenia, Kooperativa pojišťovna, a.s.

   

 • Ing. Jindřich Záleský, Ph.D., MBA

  Vďaka štúdiu na ESBM som v našej spoločnosti zaviedol viacero nových prvkov, ktoré nám vo výsledku priniesli nie len úsporu času, ale aj finančných prostriedkov. Veľmi kladne hodnotím tiež výber lektorov, ich profesionalitu a ochotu predávať svoje znalosti a skúsenosti z praxe. Hoci je moje zamestnanie naozaj veľmi časovo náročné, vďaka zvolenej forme štúdia som nemal žiadne problémy ho absolvovať. Štúdium teda môžem odporučiť každému vyťaženému majiteľovi aj riaditeľovi akejkoľvek firmy.

  Ing. Jindřich Záleský, Ph.D., MBA

   

 • Jan Tesař, MBA

  Štúdium na ESBM bolo veľmi inšpirujúce a naplňujúce. Vďaka nabitým vedomostiam som si mohol splniť svoj sen a založiť si vlastnú spoločnosť. Ďakujem predovšetkým lektorom, ktorí mi veľmi pomohli v mojom počínaní a radili mi v krušných začiatkoch. Veľmi si cením tiež ochotu a individuálny prístup študentského oddelenia a vedenia školy, ktorí mi vždy prišli v ústrety s akoukoľvek požiadavkou. Ďakujem a štúdium za seba rozhodne odporúčam.

  Jan Tesař, MBA

   

 • Ing. Zdeněk Hynkl, MBA

  Kolekcia vybraných študijných predmetov aj profesionalita vyučujúcich mi poskytla solídnu základňu znalostí a vzájomných súvislostí pre zlepšenie v podnikovom manažmente. Štúdium splnilo moje očakávania a môžem ho odporučiť všetkým manažérom, ktorí si chcú skúsenosti doplniť širokým prehľadom v odboroch súvisiacich s biznisom. Na ESBM som sa mohol dokonca venovať aj ďalším odborom, ktoré zdokonalili moje mäkké zručnosti a pomohli mi byť lepším manažérom. Veľmi kladne tu hodnotím veľký výber študijných odborov, oproti ostatným inštitúciám som si tu mohol vybrať ten program, ktorý najviac vyhovuje mojim potrebám v profesijnom živote.

  Ing. Zdeněk Hynkl, MBA

   

 • Ing. Martin Boháč, MBA

  Referencií o výhodách štúdia MBA na ESBM nájdete celý rad. Zo svojej skúsenosti by som chcel hlavne doplniť flexibilitu a ochotu, s akou mi dokázali vyjsť v ústrety pri ťažkostiach so skĺbením študijných požiadaviek s pracovným a osobným životom.

  Ing. Martin Boháč, MBA

  Test koordinátor, Raiffeisenbank a.s.

   

 • Mgr. Katarína Novacká, MBA

  Štúdium na ESBM som si vybrala pretože som si chcela doplniť svoje vzdelanie. Som riaditeľkou medzinárodnej spoločnosti, ale taktiež matkou na plný úväzok, preto som hľadala školu ktorá by sa mi prispôsobila v mojom nabitom rozvrhu a kde by štúdium bolo bez zbytočnej byrokracie a nezmyselných teórií. Túto predstavu naplnila ESBM, kde sa plne prispôsobia mojim časovým možnostiam a taktiež vďaka e-learningovému systému môžem študovať v pohodlí domova.

  Mgr. Katarína Novacká, MBA

   

 • Mária Elizabeth Košová, MBA

  Štúdium na ESBM mi prinieslo zmenu v osobnom a v pracovnom živote. Pre mňa to bola správna voľba, pretože štúdium špecializácie manažerska psychológia mne a môjmu tímu otvára nové príležitosti. Štúdium na ESBM jednoznačne odporúčam.

  Mária Elizabeth Košová, MBA

  Manažer obchodní skupiny, Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

   

 • Ing. et Ing. Pavel Metlička, MBA

  Voľba MBA školy pre mňa nebola jednoduchou záležitosťou. Hneď ako som však narazil na ESBM, neváhal som ani minútu a ku štúdiu sa ihneď prihlásil. Na žiadnej inej škole nie je toľko zaujímavých odborov ako tu. Obrovským prínosom pre mňa bola kombinácia možných študijných programov, ako finančný manažér sa potrebujem vzdelávať v odbore financie a účtovníctvo, ale tiež je pre mňa dôležitá emočná inteligencia a time management, čo sú odbory, ktoré som mohol na ESBM vďaka jedinečnej forme výučby študovať dohromady. Vyzdvihnúť musím tiež modernú výučbu a kvalitu získaných informácií, ktoré mi pomohli získať vyššiu pozíciu vo firme. Z mojich osobných skúseností štúdium na ESBM vrelo odporúčam všetkým, ktorí majú záujem o štúdium na vysokej a kvalitnej úrovni.

  Ing. et Ing. Pavel Metlička, MBA

   

 • RNDr. Adriana Matějková, MBA

  Najväčší prínos štúdia na EBM jednoznačne považujem v rôznorodosti študijných odborov a časovej flexibilite, kedy som si štúdium mohla prispôsobiť svojmu náročnému pracovnému vyťaženiu. Štúdium splnilo moje očakávania, ako významný vedľajší prínos hodnotím tiež novo získané kolegiálne vzťahy so spolužiakmi z ďalších odborov a taktiež s lektormi, ktorí mi boli po dobu štúdia 100% k dispozícii.

  RNDr. Adriana Matějková, MBA

   

 • Ing. Zuzana Komárová, MBA

  Som rada, že som sa mohla zúčastniť štúdia programu MBA na ESBM. Oceňujem hlavne vysoko odborne a zároveň veľmi prakticky orientovaný tím lektorov, vďaka ktorým bolo každé naše stretnutie jedinečné. Navyše forma štúdia, ktorú ESBM ponúka, plne rešpektuje pracovnú vyťaženosť svojich študentov. Oceňujem výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prác, ktorý je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom pre moju budúcnosť. Ďakujem týmto profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy!

  Ing. Zuzana Komárová, MBA

   

 • Ing. Ivana Malá, MBA

  ESBM odporúčam hlavne z dôvodu veľkého výberu veľmi zaujímavých študijných odborov, profesionálnemu prístupu lektorov, perfektnej administratívnej podpory a prívetivosti študijného oddelenia. Veľmi kladne hodnotím taktiež prakticky zameranú výučbu, ktorá prebiehala predovšetkým prostredníctvom riešenia prípadových štúdií a problémov z praxe. Na ESBM sa potvrdilo moje očakávanie, že štúdiom MBA možno doterajšie teoretické a praktické vedomosti ešte ďalej prehlbovať a nachádzať tak celú radu nových prístupov v každodennej manažérskej praxi. Štúdium pre mňa bolo veľkým prínosom, nie len ohľadne ďalšieho vzdelania a novo získaných informácií, ale aj po stránke networkingu, stretnete veľa zaujímavých ľudí z odlišných profesií, ktorých skúsenosti sú taktiež veľkým prínosom a obohatením. Štúdium tak za seba môžem jedine odporučiť.

  Ing. Ivana Malá, MBA

   

 • Bc. Peter Kozmel, MBA

  Rozhodnutie pre štúdium MBA nebolo vôbec jednoduché nakoľko som si nebol istý odbornosťou a kvalitou škôl. Akonáhle som však narazil na ESBM bolo rozhodnuté. Osobne si veľmi cením prístup lektorov s ktorými som vždy mohol konzultovať reálne problémy z praxe, citlivý prístup, modernú výučbu a získané nové poznatky, ktoré môžem využiť v práci. Štúdium na ESBM neľutujem a jednoznačne odporúčam.

  Bc. Peter Kozmel, MBA

   

 • Mgr. Michal Klíma, MBA

  S prístupom a štúdiom na ESBM som bol spokojný už od začiatku štúdia. Veľmi sa mi páčila predovšetkým interaktivita pri prednáškach, kedy som mohol so skúsenými profesionálmi a ostatnými študentmi diskutovať o problémoch z praxe. Počas štúdia sa mi podarilo porozumieť typickým vzorcom správania u mňa samotného a to mi umožnilo získať cenný náhľad na svoje silné a slabé stránky. Oceňujem profesionalitu ako zo strany lektorov, tak zo strany pracovníkov ESBM, najmä ich ochotný a ústretový prístup. Celkovo štúdium hodnotím ako skutočne prínosné pre prax a rád by som ho týmto spôsobom odporučil.

  Mgr. Michal Klíma, MBA

   

 • Ing. Bc. Robert Morávek, MBA

  Manažérske štúdium MBA som zvažoval niekoľko rokov a intuitívny výber školy ESBM v kombinácii s priaznivou cenou sa neskôr ukázal byť výbornou voľbou. Vlastný študijný systém, organizácia výučby, prehľadnosť a dostupnosť študentskej sekcie na webovom portáli je na veľmi vysokej úrovni. Vlastná výučba vrátane študijných materiálov bola profesionálna a veľmi prakticky zameraná a pre moju osobu na dvoch riaditeľských funkciách veľmi prínosná. Veľká vďaka patrí študijnému oddeleniu za nadštandardnú ochotu, ústretovosť a pomoc. Veľmi profesionálni a skúsení lektori prinášajú nové náhľady na dané študijné témy s veľkým odborným prínosom. Ako preukazateľné poďakovanie svedčí v mojom prípade pokračovanie v študijnom programe LLM po úspešnom zakončení štúdia MBA. Štúdium si cením na úrovni vysoko mierenej investície do vzdelávania. Na záver teda ešte jedno veľké, úprimné ďakujem vám všetkým na ESBM a novým študentom prajem veľa úspechov a dosiahnutie študijného cieľa spolu so zdarným zakončením zvoleného štúdia.

  Ing. Bc. Robert Morávek, MBA

  Prevádzkový a technický riaditeľ, 1. SčV, a.s.

   

 • Mgr. Milan Bočko, MBA

  Štúdium MBA na ESBM bolo veľkým prínosom pre moju prax v medzinárodnej spoločnosti. Oceňujem predovšetkým možnosť obrovského výberu odborných predmetov podľa mojej špecializácie, ústretový prístup lektorov a v neposlednom rade zázemie kvalitného informačného systému pre online štúdium. Jednotlivé prednášky boli vďaka vysokej odbornosti a praktickým skúsenostiam lektorov pre štúdium veľmi prínosné a odporučil by som ich všetkým, ktorí sa prihlásia na štúdium, aj keď účasť na nich nie je povinná.

  Mgr. Milan Bočko, MBA

   

 • Jana Horváthová, MBA

  V mojej profesií je dôležité aby sme boli vždy o krok vpred ako konkurencia. Aby sa tak stalo musím mať za sebou tím zamestnancov, ktorí sú kvalifikovaní a motivovaní. Pre moje zdokonaľovanie sa na pozícií manažéra som si vybrala štúdium na ESBM so špecializáciou MBA Leadership a soft skills. Milo ma prekvapilo minimum teórie a naopak rozvíjanie praktických zručností, či výmena skúseností a konzultácie s kvalifikovanými odborníkmi. Ďakujem profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy a v neposlednom rade vždy usmiatym dievčatám zo študijného oddelenia, ktoré vždy promptne vyriešili každý problém a zodpovedali každú otázku.

  Jana Horváthová, MBA

   

 • Bc. Ladislav Kulhavý, MBA

  Štúdium na ESBM som si zvolil pre jeho flexibilitu, a to ako časovú tak aj obsahovú. Keďže som vzhľadom k mojej pracovnej pozícii veľmi vyťažený, úplne mi vyhovovala výučba koncentrovaná do niekoľkých víkendových dní. Lektori tu poukázali na najdôležitejšie aspekty danej oblasti a nebránili sa ani diskusiám o konkrétnych problémoch z praxe, ktoré nás, študentov, zaujali. V tom vidím najväčší prínos štúdia. Veľmi som tiež uvítal možnosť výberu špecializácie, čo mi umožnilo zamerať sa na to, čo skutočne v mojom profesijnom živote potrebujem. Štúdium vrelo odporúčam.

  Bc. Ladislav Kulhavý, MBA

   

 • Ing. Petr Sváček, MBA

  So štúdiom na ESBM som bol veľmi spokojný. Kladne hodnotím hlavne odbornú úroveň lektorov a ich spätnú väzbu v hodnotení postupových prác, ktorá bola veľmi prínosná. Chválim tiež pracovníkov ESBM za organizačné zaistenie výučby a podporu pri štúdiu. Štúdium odporúčam všetkým záujemcom o kvalitné manažérske vzdelanie, pretože zo širokej ponuky špecializácií si určite vyberie každý.

  Ing. Petr Sváček, MBA

   

 • Mgr. Kateřina Hrbálková, MBA

  Štúdium MBA na ESBM ma nesklamalo. Výučba je veľmi interaktívna, lektori sú skutoční odborníci, ktorí majú čo predať. Vďaka ním som načerpala mnoho cenných informácií, ktoré by človek len z literatúry nezískal. Prínosom bola tiež interakcia s kolegami v študijnej skupine. Spoznala som niekoľko zaujímavých ľudí a mohla porovnať rôzne skúsenosti v našom spoločnom odbore. Program MBA v špecializácii Management obchodu považujem za skvelo zostavený a na trhu celkom ojedinelý. Teším sa na ďalšie stretnutia na ESBM v rámci absolventského klubu.

  Mgr. Kateřina Hrbálková, MBA

   

 • Mgr. Pavel Vinár, MBA

  MBA som šiel študovať na podnet môjho zamestnávateľa a bola to pre mňa veľká výzva. Aj cez náročné obdobie sa mi všetko podarilo zvládnuť a chcel by som týmto všetkým z ESBM poďakovať. Vďaka modernému systému výučby sa dalo štúdium skombinovať aj s náročným zamestnaním. Štúdiom som okrem iného získal aj efektívnejší prístup ku krízovým situáciám, čo som si hneď mohol overiť v praxi. Rád by som vyzdvihol erudovanosť lektorov ESBM a v neposlednej rade tiež ochotu a pohotovosť študijného oddelenia.

  Mgr. Pavel Vinár, MBA

   

 • Mgr. Anna Holečková, Ph.D., MBA

  ESBM som si vybrala na základe osobného odporúčania a sama ho rada posuniem ďalej. Vzhľadom k tomu, že výučbu zaisťujú lektori na profesionálnej úrovni, štúdium bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce. Veľkou výhodou je možnosť výberu študijných modulov – nie je problém si tak program prispôsobiť na mieru. Mne osobne štúdium dalo mnoho zaujímavých poznatkov v oblasti managementu a vďaka špecializácii Leadership a soft skills viem, na čom i naďalej pracovať v rámci osobného rozvoja.

  Mgr. Anna Holečková, Ph.D., MBA

   

 • Ing. et Ing. Zdeněk Čapek, MBA

  Pre štúdium MBA som sa rozhodol z dôvodu potreby získania ďalšej kvalifikácie, ktorá sa v prostredí medzinárodnej firmy veľmi hodí, ak nie očakáva. ESBM som si vybral hlavne kvôli zaujímavej ponuke odborov. Štúdium ma milo prekvapilo svojou úrovňou, praktickosťou a prístupom vyučujúcich aj zamestnancov školy. Odnášam si mnoho cenných poznatkov do budúcna a ESBM rád odporučím všetkým, ktorí sa chcú ďalej posúvať vo svojom profesijnom živote.

  Ing. et Ing. Zdeněk Čapek, MBA

   

 • Mgr. Stanislav Kováč, MBA

  Ako riaditeľ nemocnice som si chcel rozšíriť obzory a priniesť do našich zabehnutých štruktúr nový vietor. Špecializácia MBA Management zdravotníctva splnila presne moje očakávania, naučil som sa ako efektívnejšie riadiť zamestnancov, čo prinieslo efektívnejšie zadelenie pracovného času, čo sa odzrkadlilo nielen vo vzťahu manažment - zamestnanec, ale taktiež vo vzťahu zdravotnícky personál - pacient. Preto štúdium na ESBM môžem iba odporúčať.

  Mgr. Stanislav Kováč, MBA

   

Referencie absolventov - Hodnotenie 4.80/5 - Hodnotilo 145 užívateľov