Získali sme Certificate of Quality od IES/ICI

European School of Business & Management SE získala Certificate of Quality od renomovanej spoločnosti IES/ICI, ktorý potvrdzuje vysokú úroveň poskytovaného vzdelávania v profesných programoch Master of Business Administration (MBA) a ďalších.

V rámci certifikačného konania nám bol pridelený rating BB, čo znamená “Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni”.

IES (International Education Society) sa od svojho založenia v roku 1997 špecializuje na certifikáciu vzdelávacích subjektov, a to predovšetkým stredných a vysokých škôl a inštitúcií zameraných na celoživotné vzdelávanie. Spoločnosť sídliaca v Londýne sa v roku 2019 zlúčila s ICI (International Certification Institute). Spoločne teraz s ESBM poskytujú príležitosť sprostredkovať svojim absolventom medzinárodne uznávané certifikáty potvrdzujúce vysokú úroveň ich vzdelania. ICI certifikát potvrdzuje odborné kompetencie absolventa, jeho praktické znalosti a skúsenosti.