Školné

Doctor of Business Administration (DBA)

Školné Doctor of Business Administration (DBA)

Špeciálna cena DBA: 4 667 €

Všetkým novo prihláseným študentom do programu DBA garantujeme cenu štúdia vo výške 4 667 € bez DPH. Podanie prihlášky je ZDARMA a zvýhodnená ponuka platí do 19. 9. 2018.

Školné si navyše môžete rozložiť až do 10 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Online prihláška

Cena štúdia DBA v EUR

Špeciálna cena štúdia  Štandardná cena štúdia
bez zľavy
4 667 € bez DPH
(5 647 € s DPH)
6 079 € bez DPH
(7 356 € s DPH)

V cene sú už zahrnuté všetky štandardné náklady spojené so štúdiom:

 • spracovanie záväznej prihlášky,
 • prístup do študentskej sekcie so študijnými materiálmi a platformou pre komunikáciu s lektormi,
 • účasť na prezenčných i online seminároch,
 • občerstvenie na prezenčných seminároch,
 • individuálne stretnutia a konzultácie s lektormi,
 • konzultácie záverečnej práce,
 • účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch a workshopoch,
 • možnosť navštevovať spoločenské akcie so sprievodným programom a ďalšie aktivity usporiadané ESBM,
 • vyhotovenie diplomu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • členstvo v absolventskom klube,
 • zľava na nákup doplnkovej literatúry.
   

Daňové zvýhodnenie

Štúdium DBA môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov (podľa českého zákona, ustanovenia §24 zákona č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov). Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmu oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa. 
 

Fakturačné údaje:

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 1534
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankový účet: 
CZK 107-9493790207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
EUR 107-9493860287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Online prihláška

Školné - Hodnotenie 4.35/5 - Hodnotilo 117 užívateľov