Školné

Master of Laws (LLM)

Školné Master of Laws (LLM)

Akčná cena LLM: 3.098 € bez DPH

Iba do 28. 9. 2020  ponúkame všetkým novo prihláseným študentom do špecializácie  LLM Corporate Law cenu štúdia vo výške 3.098  bez DPH. Oproti štandardnej cene ušetríte 1.373 €. Podanie prihlášky je ZDARMA. Školné si navyše môžete rozložiť až do 10 splátok bez navýšenia ceny štúdia

Online knihovna ako bonus k štúdiu

Online prihláška

Cena štúdia LLM v EUR

Cena štúdia po zľave 1.373 € 
(1
- 10 splátok )
Štandardná cena štúdia
bez zľavy
3.098 € bez DPH
(3.749 € s DPH)
4.471 € bez DPH
(5.410 € s DPH)

V cene sú už zahrnuté všetky štandardné náklady spojené so štúdiom:

 • spracovanie prihlášky,
 • možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek počas roka,
 • neobmedzený prístup do študentskej sekcie s vlastnými študijnými materiálmi, informačnými a nápomocnými dokumentmi k štúdiu vrátane videí,
 • účasť na prezenčných i online seminároch,
 • ľubovoľný výber z niekoľkých termínov prezenčných seminárov podľa vlastných preferencií a časových možností,
 • účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch a bonusových workshopoch,
 • možnosť navštevovať semináre z MBA špecializácií (vrátane poskytnutia študijných materiálov),
 • občerstvenie na prezenčných seminároch (coffee break, obed),
 • online komunikácia s lektormi a študijným oddelením v rámci študentskej sekcie,
 • individuálne konzultácie s lektormi,
 • konzultácie seminárnych prác vrátane opravných pokusov,
 • možnosť navštevovať akcie s sprievodným programom a ďalšie aktivity poriadané ESBM,
 • možnosť prerušenia či predĺženia štúdia  podľa platných VSP,
 • vystavenie diplomu LLM v českom a anglickom jazyku,
 • bonusová karta s množstvom zliav po celú dobu štúdia,
 • členstvo v absolventskom klube,
 • bezplatný prístup do online knižnice s viac ako 1.000.000 titulov,
 • zľava na nákup doplnkovej literatúry v kníhkupectvách Grada, Academic Bookshop a Malé centrum,
 • možnosť využívať vlastnú knižnicu ESBM so stovkami odborných tlačených titulov,
 • rozloženie školného až do desiatich splátok bez navýšenia ceny štúdia,
 • vrúcny prístup študijného oddelenia a plná administratívna podpora po celú dobu štúdia.
   

Daňové zvýhodnenie

Štúdium LLM môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov (podľa českého zákona, ustanovenia §24 zákona č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov). Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmu oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa. 
 

Fakturačné údaje:

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 1534
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankový účet: 
CZK: 2001633044/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ2020100000002001633044
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

EUR: 2201633057/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ4820100000002201633057
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Online prihláška

Školné - Hodnotenie 4.35/5 - Hodnotilo 159 užívateľov