Školné

Master of Business Administration (MBA)

Školné Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA za mimoriadnu cenu 3 216 €

Prihláste sa k štúdiu MBA do 24. 4. 2019 a získajte cenu 3 216 € bez DPH  (z pôvodných 4 471 € bez DPH). Podanie prihlášky je ZDARMA! Školné si navyše môžete rozložiť až do 10 splátok bez navýšenia ceny štúdia. 

Online knihovna BOOKPORT ako bonus k štúdiu

Online prihláška

Cena štúdia MBA v EUR

Cena štúdia po zľave 1 255 €
(1 - 10 splátok)
Štandardná cena štúdia
bez zľavy
3 216 € bez DPH
(3 892 € s DPH)
4 471 € bez DPH
(5 410 € s DPH)

V cene sú už zahrnuté všetky štandardné náklady spojené so štúdiom:

 • spracovanie záväznej prihlášky,
 • prístup do študentskej sekcie so študijnými materiálmi a platformou pre komunikáciu s lektormi,
 • účasť na prezenčných i online seminároch,
 • občerstvenie na prezenčných seminároch,
 • individuálne stretnutia a konzultácie s lektormi,
 • konzultácie seminárnych prác,
 • účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch a workshopoch,
 • možnosť navštevovať semináre z iných špecializácií MBA (vrátane poskytnutia študijných materiálov),
 • možnosť navštevovať  spoločenské akcie so sprievodným programom a ďalšie aktivity usporiadané ESBM,
 • vyhotovenie diplomu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • členstvo v absolventskom klube,
 • bezplatný prístup do online knižnice BOOKPORT s viac ako 4 200 titulmi, zľava na nákup doplnkovej literatúry.
   

Daňové zvýhodnenie

Štúdium MBA  môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov (podľa českého zákona, ustanovenia §24 zákona č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov). Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmu oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa. 
 

Fakturačné údaje:

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 1534
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankový účet: 
CZK 107-9493790207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
EUR 107-9493860287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
IBAN: CZ0201000001079493860287
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Online prihláška        

Školné - Hodnotenie 4.72/5 - Hodnotilo 23 užívateľov