Prínosy špecializácie
MBA Leadership online

 • Pochopíte, ako sa stať správnym lídrom.

 • Naučíte sa, ako účinne motivovať svojich podriadených k čo najlepším výsledkom.

 • Osvojíte si schopnosť sebareflexie.

 • Naučíte sa, ako pristupovať k riešeniu konfliktov.

 • Zameriate sa na komunikačné zručnosti jednotlivcov a ich využitie v konkrétnych situáciách.

 • Dozviete sa o metódach zvyšovania pracovnej efektivity.Podrobný priebeh špecializácie
MBA Leadership online

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha online v anglickom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s výukovými videami.

 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akúkoľvek problematiku.

 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul MBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak získajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské štúdium aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícii spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár k stiahnutiu.
 • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA online!

Študujte za akčnú cenu 3.224 €!
4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 26. 3. 2023!
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny!
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka!