Prínosy špecializácie
MSc Management informačných technológií

 • Prehĺbite svoje znalosti a zručnosti z oblasti informačných technológií.

 • Budete schopní analyzovať dáta vo vašej spoločnosti.

 • Zameriate sa na oblasť architektúry IS/IT.

 • Rozšírite si znalosti v podnikových informačných systémoch.

 • Budete vedieť používať základné techniky obrany proti bežným hrozbám.

 • Naučíte sa spolupracovať, riadiť a vyhodnocovať chod IT oddelenia.

Špecializáciu hodnotilo 33 absoloventov.
Hodnotenie: 4,99 / 5

Tuto špecializáciu je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).Podrobný priebeh štúdia špecializácie
MSc Management informačních technológií

 • Štúdium MSc trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce, za tretí blok 1 seminárnu prácu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Výučba je vedena profesionálnými lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia plne k dispozícií všetkým študentom a študenti sa tak na ne môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.

 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie i dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul MSc., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MSc tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, pop. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA či BSc.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícií spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním a maturitou. Formulár ku stiahnutiu.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA..
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

 

Zvýhodnená cena MSc!

Študujte za akčnú cenu 3.224 € bez DPH 4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 16. 6. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.