Prínosy špecializácie
MSc Procesné riadenie a priemyslové inžinierstvo

 • Pochopíte podstatu procesného riadenia.

 • Naučíte sa merať výkonnosť procesov v spoločnosti.

 • Efektívne využijete znalosti v oblasti zavádzania IT služieb.

 • Prehĺbite svoje znalosti v oblasti priemyslového inžinierstva.

 • Zvýšite produktivitu procesov vo firme.

 • Budete schopní zaistiť efektívnu optimalizáciu stávajúcich IT služieb.Podrobný priebeh štúdia špecializácie
MSc Procesné riadenie a priemyslové inžinierstvo

 • Štúdium MSc trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce, za tretí blok 1 seminárnu prácu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Výučba je vedena profesionálnými lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia plne k dispozícií všetkým študentom a študenti sa tak na ne môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.

 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Nájdu tu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie i dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul MSc., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MSc tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, pop. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA či BSc.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícií spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním a maturitou. Formulár ku stiahnutiu
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

Štúdium MSc za 3.098 € bez DPH

Študujte za akčnú cenu 3.098 €
4.471 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 14. 8. 2022.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.