Studium MBA Ostrava

Studium MBA Ostrava

Pokud se rozhodnete pro studium MBA, nezáleží na tom, zda žijete v Ostravě nebo dalších regionech České republiky. Díky unikátní online formě studia propojené s několika celodenními odbornými workshopy je studium MBA na European School of Business & Management SE (ESBM) vhodné pro zájemce odkudkoliv.

ESBM se zaměřuje na schopnost jednotlivce vyvozovat logické a faktické souvislosti a naučit studenty analyticky uvažovat a rozhodovat. Stejný důraz je kladen na osobnostní rozvoj manažera. V rámci studia je maximálně propojena teorie s praxí, což napomáhá osvojovat si teoretická pravidla a umět je aplikovat do praxe. 

Výuka manažerských programů je flexibilní, trvá 1 rok a kombinuje e-learningový systém s interaktivními workshopy, které se konají pouze 4x za celé studium – vždy v sobotu ve vzdělávacích prostorách v centru Prahy. Díky e-learningovému systému má každý student možnost studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují.

ESBM formuje prostřednictvím poskytování kvalitního vzdělání v programech MBA efektivnější a zodpovědné leadery, kteří díky své vizi a získaným manažerským znalostem budou schopni řešit každou výzvu, která před nimi vyvstane.

Výhody studia MBA v Ostravě:

  • moderní e-learningový systém;
  • možnost sestavení vlastního studijního programu;
  • efektivní forma výuky s důrazem na praxi;
  • časová flexibilita, možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv;
  • profesionální lektorský tým;
  • úspora finančních prostředků;
  • zahájení studia kdykoliv během celého roku.

Další informace: