Štúdium MBA v kocke

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA v kocke Master of Business Administration (MBA)

O štúdiu MBA bolo toho napísaného veľa. Pokúsili sme sa preto spísať stručne a prehľadne to podstatné o štúdiu MBA.

 • Čo znamená MBA?
  Skratka MBA pochádza z anglického Master of Business Administration, čo je možné preložiť ako magister ekonómie a manažmentu. Ide o profesijný vzdelávací program, ktorý je zameraný na praktické znalosti a zručnosti z oblasti manažmentu. Cieľom štúdia MBA je prepojenie teoretických vedomostí do praxe. Veľmi často sú v rámci štúdia MBA používané prípadové štúdie (case studies) alebo reálne príklady z praxe.
   
 • Čo je titul MBA? 
  Po úspešnom zakončení štúdia získa absolvent titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Podľa čskej aj slovenskej legislatívy sa nejedná o titul akademický, ale profesijný. Titul MBA je často krokom k ďalšiemu kariérnemu postupu či lepšiemu finančnému ohodnoteniu.
   
 • Komu je štúdium MBA určené?
  Štúdium MBA je určené najmä zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy alebo neziskového sektora.
   
 • Aké sú podmienky prijatia?
  Pre prijatie na štúdium MBA je potrebné mať ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA. Uchádzačovi o štúdium však môže byť udelená výnimka, pokiaľ doloží manažérsku prax väčšinou v rozsahu päť rokov a viac.
   
 • Ako dho potrvá štúdium?
  Doba štúdia MBA je väčšinou 1 rok až 1,5 roka.
   
 • Čo mi štúdium MBA prinesie?
  Študenti si vďaka štúdiu MBA rozšíria svoje znalosti, a predovšetkým praktické zručnosti. Absolventi získajú lepšie pracovné uplatnenie, postúpia v kariérnom rebríčku a majú šancu získať vyššie finančné ohodnotenie. Ďalšou výhodou je naviazanie nových kontaktov obchodného aj osobného charakteru.
 • Prečo študovať na ESBM?
  •  zostavenie vlastného študijného programu,
  •  možnosť študovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek,
  •  najmodernejšia forma výučby,
  •  online štúdium na 1 rok,
  •  výučba v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka v moderných priestoroch v centre Prahy,
  •  dôraz na praktické využitie znalostí a zručností,
  •  nadštandardné individuálne konzultácie s lektormi,
  •  študijné materiály zadarmo.

Online prihláška

Štúdium MBA v kocke - Hodnotenie 4.76/5 - Hodnotilo 164 užívateľov